...

İşyeri Açma

Anasayfa / İşyeri Açma

İşyeri Açma2018-05-31 17:30:14


         RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

            İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları;3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair Kanun , 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden verilir.

            10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe göre  İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3 ana gruba ayrılmıştır.

  1-Sıhhi Müesseseler.

  2-Gayri Sıhhi Müesseseler.

  3-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri.

                                SIHHİ İŞ YERLERİNDEN İSTENEN BELGELER

 

  A Gerçek kişi

  1-Başvuru / Beyan formu (Örnek 1 )                                      (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü )

  2-Ruhsat Müracaatı İzin Belgesi                                            (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü )

  3-Sicil Numarası                                                                     (Gelirler Müdürlüğü Belediye)

  4-Kat Mülkiyeti Kanununa tabii ise alınması gereken izin    (Muvafakat name)

  5-Tapu ve Yapı kullanma izin belgesi                                    (Aslı veya tasdikli bir örneği)

  6-Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası.

  7-Ustalık Belgesi                                                                     (Aslı veya tasdikli bir örneği)

  8-Kira kontratı                                                                         (Aslı veya tasdikli bir örneği)

 

   B Tüzel kişi

  1-Başvuru / Beyan formu (Örnek 1)                                       (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü )

  2-Ruhsat Müracaatı İzin Belgesi                                            (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü )

  3-Sicil Numarası                                                                     (Gelirler Müdürlüğü Belediye)

  4-Kat Mülkiyeti Kanununa tabii ise alınması gereken izin    (Muvafakat name)

  5-Tapu ve Yapı kullanma izin belgesi                                    (Aslı veya tasdikli bir örneği)

  6-Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası.

  7-Kira kontratı                                                                         (Aslı veya tasdikli sureti)

  8-Ticaret Sicil Gazetesi                                                           (Aslı veya tasdikli sureti)

  9-İmza sirküleri                                                                       (Aslı veya tasdikli sureti)

 

                     GAYRİ SIHHİ İŞYERLERİNDEN İSTENEN BELGELER

A-gercek kişi

  1-Başvuru / Beyan formu (Örnek 2 )                                       (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü )

  2-Ruhsat Müracaatı İzin Belgesi                                             (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü )

  3-Sicil Numarası                                                                      (Gelirler Müdürlüğü )

  4-Kat Mülkiyeti Kanununa tabii ise alınması gereken izin     (Muvafakat name)

  5-Tapu ve Yapı kullanma izin belgesi                                     (Aslı veya tasdikli bir örneği)

  6- Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası.

  7-Ustalık Belgesi                                                                     (Aslı veya tasdikli bir örneği)

  8-Kira kontratı                                                                         (Aslı veya tasdikli bir örneği)

  9-İş yeri yerleşim planı                                                            (Makine yerlerinin projesi)

 10-Kapasite raporu                                                                   ( Kayıtlı olduğu odadan)

 11-Kanal bağlantı belgesi / Vidanjör hizmet yazısı                    (MASKİ Genel Müdürlüğü)

 

B-tüzel kişi

  1-Başvuru / Beyan formu (Örnek 2 )                                       (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü )

  2-Ruhsat Müracaatı İzin Belgesi                                             (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü )

  3-Sicil Numarası                                                                      (Gelirler Müdürlüğü )

  4-Kat Mülkiyeti Kanununa tabii ise alınması gereken izin     (Muvafakat name)

  5-Tapu ve Yapı kullanma izin belgesi                                     (Aslı veya tasdikli sureti)

  6- Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası.

  7-Kira kontratı                                                                         (Aslı veya tasdikli sureti)

  8-Ticaret Sicil Gazetesi                                                           (Aslı veya tasdikli sureti)

  9-İmza sirküleri                                                                       (Aslı veya noter tasdikli sureti)

10-İş yeri yerleşim planı                                                            (Makine yerlerinin projesi)

11-Kapasite raporu                                                                    (kayıtlı olduğu odadan)

12-Kanal bağlantı belgesi / Vidanjör hizmet yazısı                    (MASKİ Genel Müdürlüğü)

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT  ve EĞLENCE İŞYERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 

A-Gerçek kişiler

1-Başvuru / Beyan formu (Örnek 1 )                                        (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü )

2-Ruhsat Müracaatı İzin Belgesi                                               (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü  )

3-Sicil Numarası                                                                        (Gelirler Müdürlüğü )

4-Kat Mülkiyeti Kanununa tabii ise alınması gereken izin       (Muvafakat name)

5-Tapu ve Yapı kullanma izin belgesi                                       (Aslı veya tasdikli bir örneği)

6-Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası)

7-Kira kontratı                                                                           (Aslı veya tasdikli bir örneği)

8-Çalışanların T.C kimlik numarası , adli sicil  ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair beyanı

 

B-tüzel kişi

  1-Başvuru / Beyan formu (Örnek 1 )                                       (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü )

  2-Ruhsat Müracaatı İzin Belgesi                                              (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü )

  3-Sicil Numarası                                                                       (Gelirler Müdürlüğü )

  4-Kat Mülkiyeti Kanununa tabii ise alınması gereken izin      (Muvafakat name)

  5-Tapu ve Yapı kullanma izin belgesi                                      (Aslı veya tasdikli bir sureti)

  6-Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası

  7-Kira kontratı                                                                          (Aslı veya tasdikli bir örneği)

  8-Ticaret Sicil Gazetesi                                                            (Aslı veya tasdikli sureti)

  9-İmza sirküleri                                                                        (Aslı veya tasdikli sureti)

10-Mesul müdür beyanı                                                             (Ad soyad ,T.C num. ve sözleşme tarihi)

11-Çalışanların T.C kimlik numarası , adli sicil  ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair beyanı

 

 

                      CANLI MÜZİK İZNİ İÇİN İSTENEN BELGELER 

1-      Ruhsat Fotokopisi

2-      Uygun görüş                                                                      (Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü )

3-      Başvuru formu                                                                   (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü )

 

                      HAFTA TATİLİ RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

 

   1-   Ruhsat Fotokopisi   

   2-   Başvuru formu                                                                 (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü )

  

                    RUHSAT DEVRİ BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

                         (İş yeri sahibinin vefatı halinde varislerin müracaatları için)

I-SIHHİ ve GAYRİ SIHHI  RUHSAT DEVRİ SIRASINDA İSTENEN BELGELER

 

A-GERÇEK KİŞİ

 1-Sicil numarası                                                                        (Gelirler müdürlüğü)

 2-Veraset ilamı                                                                         (Aslı veya tasdikli bir sureti) 

 3-Varislerin muafakatnamesi                                                   (Noter onaylı)

 4-kira kontratı                                                                           (Aslı veya tasdikli bir sureti)

 5-Oda kayıt belgesi                                                                   (kayıtlı olduğu odadan)

 6-Ustalık belgesi                                                                       (Aslı veya tasdikli bir örneği)

 7-Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası

 8-Ruhsat aslı                                                                             (Eski)

 

B-Tüzel kişi

1-Sicil numarası                                                                         (Gelirler müdürlüğü)

 2-Veraset ilamı                                                                         (Aslı veya tasdikli bir sureti) 

 3-Varislerin muafakatnamesi                                                   (Noter onaylı)

 4-kira kontratı                                                                           (Aslı veya tasdikli bir sureti)

 5-Oda kayıt belgesi                                                                   (kayıtlı olduğu odadan)

 6-Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası

 7-Ruhsat aslı                                                                             (Eski)

 8-Ticaret sicil gazetesi                                                              (Aslı veya tasdikli sureti)

 9-İmza sirküleri                                                                         (Aslı veya tasdikli)

 

II-UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERLERİ İÇİN RUHSAT DEVRİ BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

(İş yeri sahibinin vefatı halinde varislerin müracaatı için )

 

A-Gerçek kişi 

 1-Sicil numarası                                                                        (Gelirler müdürlüğü )

 2-Veraset ilamı                                                                         (Aslı veya tasdikli bir sureti) 

 3-Varislerin muafakatnamesi                                                   (Noter onaylı)

 4-kira kontratı                                                                           (Aslı veya tasdikli bir sureti)

 5-Oda kayıt belgesi                                                                  (kayıtlı olduğu odadan)

 6-Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve numarası

 7-Ruhsat aslı                                                                            (Eski)

 8-Çalışanların T.C kimlik numarası,adli sicil ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair beyanı.

 

B-Tüzel kişi

 1-Sicil numarası                                                                       (Gelirler müdürlüğü)

 2-Veraset ilamı                                                                        (Aslı veya tasdikli bir sureti) 

 3-Varislerin muafakatnamesi                                                  (Noter onaylı)

 4-kira kontratı                                                                          (Aslı veya tasdikli bir sureti)

 5-Oda kayıt belgesi                                                                  (kayıtlı olduğu odadan)

 6-Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve numarası

 7-Ruhsat aslı                                                                            (Eski)

 8-Ticaret sicil gazetesi                                                              (Aslı veya  tasdikli sureti)

 9- İmza sirküleri                                                                       (Aslı veya tasdikli sureti)

10- Mesul müdür beyanı                                                           (Ad soyad , T.C num. ve sözleşme tar.)

11-Çalışanların T.C kimlik numarası , adli ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair beyanı

 

BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR veya KÜMES HAYVANLARININ YETİŞTİRİLDİĞİ YERLER İÇİN İSTENEN BELGELER.

 

  1-Başvuru/Beyan formu (örnek:2 )                                           (Ruhsat denetim müdürlüğü)

  2-Ruhsat müracaatı izin belgesi                                              (Ruhsat denetim müdürlüğü)

  3-sicil numarası                                                                       (Belediye gelirler müdürlüğü)

  4-Tapu ve yapı kullanma izin belgesi                                      (Aslı veya tasdikli bir sureti)

  5-Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve numarası

  6-İş yeri kira ise Kira kontratı                                                   (Aslı veya tasdikli bir sureti)

  7-Ticari sicil gazetesi                                                              (Aslı veya tasdikli bir sureti)

  8-İmza sirküleri                                                                        (Aslı veya tasdikli bir sureti)

  9-Firma veya Veteriner hekim sözleşmesi

10-İş yeri yerleşim planı

11- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma duyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile

      bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.

12  kapasite raporu                                                                     (Bağlı bulunduğu Oda’dan)

13-Oda kaydı                                                                              (Bağlı bulunduğu Oda’dan)

14-Yangın raporu                                                                       (B.Şehir Belediyesi Manisa )

15-Çed Raporu                                                                           (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

16-Çevre izni ve lisansı (Deşarj – Emisyon)                              (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

17- Umumi Hıfzıssıha kanununun 180.maddesi gereğince 50 ve daha üzeri işçi çalıştıran iş yerleri için   

       iş yerinde tabip ve sağlık personeli sözleşmesi.

18-Kanal bağlantı belgesi / Vidanjör hizmet yazısı                    (MASKİ Genel Müdürlüğü)

 

 

MEKANİK VE SIZDIRMA YOLU İLE YAĞ İMAL YERLER İÇİN İSTENEN BELGELER.

 

1-Başvuru/Beyan formu (örnek:2 )                                           (Ruhsat denetim müdürlüğü)

2-Ruhsat müracaatı izin belgesi                                                (Ruhsat denetim müdürlüğü)

3-sicil numarası                                                                         (Belediye gelirler müdürlüğü)

4-Tapu ve yapı kullanma izin belgesi                                        (Aslı veya tasdikli bir sureti)

5-Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve numarası

6-İş yeri kira ise Kira kontratı                                                   (Aslı veya tasdikli bir sureti)

7-Ticari sicil gazetesi                                                                (Aslı veya tasdikli bir sureti)

8-İmza sirküleri                                                                          (Aslı veya tasdikli bir sureti)

9-İş yeri yerleşim planı

10- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma duyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile

bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.

11- kapasite raporu                                                                    (Bağlı bulunduğu oda’dan)

12-Oda kaydı                                                                             (Bağlı bulunduğu oda’dan)

13-Yangın raporu                                                                      (B.Şehir Belediyesi Manisa )

14-Çed Raporu                                                                          (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

15-Çevre izni ve lisansı (Deşarj – Emisyon)                             (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

16- Teknik personel sözleşmesi (Gıda müh.veya tekniker)

17- Umumi Hıfzıssıha kanununun 180.maddesi gereğince 50 ve daha üzeri işçi çalıştıran iş yerleri için

iş yerinde tabip ve sağlık personeli sözleşmesi.

18-Kanal bağlantı belgesi / Vidanjör hizmet yazısı                    (MASKİ Genel Müdürlüğü)

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU