...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2023-02-13
İhale Saati
14.00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ  L  A  N

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri belirtilen 13(onüç) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 13 Şubat 2023 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-) İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

Yıllık Muhammen

Bedeli

(KDV Hariç)

Geçici

Teminatı

(TL)

Şartname Bedeli

(TL)

 

İhale

saati

İşyeri

Hürriyet Mahallesi 577 ada 26 parselde bulunan 400m² alan içerisindeki 21m²’lik konteyner işyeri

9.600,00TL

865,00

50,00

14.00

Tarla

Akçaavlu Mah.106 ada 19 parselde bulunan 11.525m² tarla

2.000,00 TL

180,00

50,00

14.05

Tarla

Çatalçam Mah. 101 ada 16 parselde bulunan 7.368,03m² tarla

1.200,00 TL

108,00

50,00

14.10

İşyeri

Beyce Mahallesi 165 ada 3 parsel adresinde bulunan 31m² işyeri

3.000,00 TL

 270,00

50,00

14.15

İşyeri

Çerkez Hamidiye Mahallesi 134 ada 4 parselde bulunan 100m² işyeri

6.000,00 TL

540,00

50,00

14.20

Zeytinlik 

 Sevişler Mahallesi 179 ada 1 parselde bulunan 9.231,33m² zeytinlik

19.500,00 TL

1.755,00

50,00

14.30

Zeytinlik

Dualar Mahallesi 288 parselde bulunan 10.350,00m² zeytinlik

16.100,00 TL

1.450,00

50,00

14.35

Zeytinlik

Kozanlı Mahallesi 240 parselde bulunan 14.987,00m² zeytinlik

19.500,00 TL

1.755,00

50,00

14.40

 Zeytinlik

Çerkez Hamidiye Mahallesi 112 ada 52 parselde bulunan 10.335,42m² zeytinlik

15.350,00 TL

1.382,00

50,00

14.45

Zeytinlik

Avdan Mahallesi 1122 parseldeki 8.800,00m² zeytinlik ile  1076 parselde bulunan 2.300,00m² zeytinlikler

22.050,00 TL

1.985,00

50,00

14.50

Zeytinlik

Avdan Mahallesi 1999 parselde bulunan 66.524,00m² zeytinlik

195.000,00 TL

17.550,00

50,00

14.55

Zeytinlik

Avdan Mahallesi 1194 parseldeki 2.000,00m², 817 parseldeki 5.900,00m² ve 923 parselde bulunan 4.800,00m² zeytinlikler

25.000,00 TL

2.250,00

50,00

15.00

Zeytinlik

Avdan Mahallesi 358 parselde bulunan 73.000,00m² zeytinlik

141.600,00 TL

12.745,00

50,00

15.05

 İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU