...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2022-08-22
İhale Saati
14.00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ  L  A  N

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri belirtilen 5(beş) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin, 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-)İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

Yıllık Muhammen

Bedeli

(KDV Hariç)

Geçici

Teminatı

(TL

Şartname Bedeli

(TL)

İhalesaati

Zeytinli Tarla

Dualar Mahallesi 996 Parselde bulunan 87.450,00m² Zeytinli Tarla

68.000,00 TL

6.800,00

50,00

14.00

Zeytinli Tarla

Dualar Mahallesi 981 Parselde bulunan 43.100,00m² Zeytinli Tarla

32.500,00 TL

3.250,00

50,00

14.10

Zeytinli Tarla

Dualar Mahallesi 982 Parselde bulunan 120.000,00m² Zeytinli Tarla

95.200,00 TL

9.520,00

50,00

14.20

Zeytinli Tarla

Hacıyusuflar Mahallesi 68 parselde bulunan 4.500,00m² Zeytinli Tarla

4.750,00 TL

475,00

50,00

14.30

Zeytinli Tarla

Hacıyusuflar Mahallesi 66 parselde bulunan 3.800,00m² Zeytinli Tarla

 2.050,00 TL

205,00

50,00

14.40

 İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU