...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2022-05-16
İhale Saati
14.00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ  L  A  N

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri belirtilen 5(beş) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-)İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

Yıllık Muhammen

Bedeli

(KDV Dahil)

 

Geçici

Teminatı

(TL

 

Şartname Bedeli

(TL)

 

  İhale

saati

İşyeri

Cenkyeri Mahallesi  Cenk Caddesi No:54/C adresinde bulunan 20m² işyeri

3.823,20 TL

300,00

50,00

14.00

Zeytinli Tarla

Avdan Mahallesi 1232 Parselde bulunan 12.000,00 m² Zeytinli Tarla,  Avdan Mahallesi 1290 Parselde bulunan 800,00 m² Zeytinli Tarla  ile Avdan Mahallesi 1322 Parselde bulunan 8.800,00 m² Zeytinli Tarla

4.400,00 TL

 

400,00

 

50,00

 

14.10

Zeytinli Tarla

Göktaş Mahallesi 152 Parselde bulunan 39.450,00 m² Zeytinli Tarla ile  Göktaş Mahallesi 188 Parselde bulunan 8.600,00 m² Zeytinli tarla

15.690,00 TL

 

 1.415,00

 

50,00

 

14.20

Zeytinli Tarla

Karacakaş Mahallesi 126 ada 3 Parselde bulunan 3.521,95 m² Zeytinli Tarla,  Karacakaş Mah. 150 ada 37 Parselde bulunan 18.999,94 m² Zeytinli Tarla ile  Karacakaş Mah.152 ada 33 Parselde bulunan 6.500,76 m² Zeytinli tarla

13.910,00 TL

 

1.252,00

 

50,00

 

14.30

Zeytinli Tarla

Deniş Mahallesi 602 Parselde bulunan 1.247,00m² Zeytinli Tarla 

1.100,00 TL

100,00

50,00

14.40

 İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU