...
İLÇEMİZDE YAŞANAN MOLOZ TERÖRÜ

spacerun: yes">  Kaynaklarını paylaştığımız, havasını birlikte soluduğumuz, yaşamımızı beraberce sürdürdüğümüz halkımızla, Çevre sorunlarını çözmeye çalışan Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz yetkilileri, ilçemizin muhtelif yerlerine rast gele hafriyat dökülmesinden son derece rahatsız. İlçemizin hafriyat ve inşaat yıkıntılarının düzenli depolama alanı olarak belirlenen bir sahanın olmaması da bu durumu arttıran bir gerekçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu konu ile ilgili nihai alan tespiti yapılıncaya kadar İlçemiz Sarıkaya mevkiinde bulunan Belediyemiz katı atık depolama alanı ile özel madenlerin pasa ve moloz atıklarını döktüğü aynı mevkide ELİ. orta istasyonu arkasında bulunan alan alternatif döküm alanları olarak kullanılmaya devam edilecektir.Bu konu hakkında düzenlemeler,18/03/2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne göre  yapılacaktır.  

               İlçemiz girişinin Kırkağaç yönünde yer alan Halkımız arasında BOĞAZ denilen mevkiden başlamak üzere bu alana rast gele bırakılan katı atıklardan ve hafriyatların yarattığı çevre ve görüntü kirliliğinden başlamak üzere bu alanın rehabilitasyonu yapılmıştır. Biliyoruz ki Soma'ya HOŞ GELDİNİZ tabelası altında böyle bir görüntünün olması Ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan ve her türlü çevre kirliliğini paylaşmak zorunda kaldığımız biz Somalılara yakışmıyor, umuyoruz ki siz çevre dostlarının Misafirlerinize böyle bir görüntü kirliliği ile Hoş geldiniz demenin misafir perver ev sahibine yakışmayan ne kadar zor bir durum olduğunu ifade etmek hepimizin beraberce paylaştığı bir ayıp olsa gerek,bu alanların temizlenmesi Belediyemizin görevi ama buraların korunması çevre duyarlılığı olan hepimizin görevi olmalı.

               Yine paylaşıyoruz ki, yerel basınımızın ve duyarlı çevrecilerin bu konuda her gün şikayeti olmasın, 'İstasyon Esen tepe Mevkii Tayfun sokak ile Paşa sokağın kesiştiği köprü civarında Bakır çay kenarı, Eski dualar köyü bakırçay köprüsü civarı, İlçemiz güneyinde Özel Maden işletmelerinin kullandıkları Dar kale servis yolu  kenarları, İstasyon mahallesi Kemal Balıkesir Caddesi sonu Ayıtlı Köprüsü mevkii,Nakliyeciler Kooperatifi altı hayvan pazarı kenarında çaltılık mezarlığı mevkii,şehrimizin Soma İstasyon Mahallesi arasında kalan ve büyük bir alan kaplayan eski ELİ şlam sahası ve çevresinin' tespit edilen ilçemiz kenarları ve girişlerinin moloz terörüne uğramış hali....Bu alanlar Hepimizin güzel görmesi gereken Somamız da görüntü kirliliği yaratarak,işçilerimizin yorgun iş paydoslarında,halkımızın ev sahipliği yaptıkları ilçe dışından gelen konuklarına   gösterilmeyecek alanlar... Şehrimizin iyi bir aynası olmadığı düşüncelerini paylaşmak yerinde olacaktır.

                Bizler inanıyoruz ki, istersek Somalılar olarak bu görüntü kirliliğini en aza indirebilir, Çevrenin yasa ve cezalarla değil sevgiyle korunabileceğini herkese gösterebiliriz. Yapılan tüm yasal uyarı ve kesilen cezalara rağmen ne yazık ki bu gibi olaylar her zaman yaşanıyor. Bu tür olumsuzluklara yapılan işlemler ise, Çevre Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Belediye İmar kanunun ilgili maddelerine göre çok ağır cezalar veriliyor. Örneğin;Belediyeler İmar kanununa göre Belediye Encümeni kararıyla,800 ila 15 bin YTL arasında para cezasına çarptırılıyor.Ayrıca bu kişilere ve kurumlara döktüğü hafriyat kaldırtırılarak,kullandıkları araçlar bağlanıyor.

                 Ama bizler, kim takar yasağı diyerek, her türlü cezaya rağmen yine bildiğimizi okumaya devam ederek 'Moloz molozu çeker' diyoruz. 'Moloz ve Çöp Dökmek Yasaktır' uyarısının adeta tahrik ettiği ihlalcilerin kararlı tutumuyla yasakları delme yarışında klasmana giriyoruz. Karşımıza çıkan moloz dağları, şaşkınlık yaratacak kadar büyük ve nahoş. Moloz dökenin ceza alması ise umulmadığı kadar düşük bir olasılık olarak görünüyor. Belediyelerimizin moloz döken kişiyi yakalaması ve tespiti halinde verebileceği cezanın,5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yer alan 41.maddesi   gereği,2007 yılında uygulanacak İdari Para Cezaları; İnşaat Atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışında atan Kişilere;117 YTL- 3.550,00 YTL, İnşaatı yürüten Tüzel kişi adına atılması halinde(Müteahhit-Taşeron Firmalar) 117 YTL-5918 YTL olması bile ihlalciyi niyetinden vazgeçiremiyor.

                İnsanların Çevre sorunlarına duyarsız olması,yaşam kalitelerini olumsuz etkileyecek bir çok sorunu ortaya çıkmasına neden olacaktır.Bir toplumda yaşayan bireylerin haklarının ve sorumluluklarının bilinci içinde çevreye sahip çıkıp,yasalara titizlikle uyuyor ve ihlal edenleri uyarıyorsa,iyi bir vatandaşlık bilincine sahip olduklarını gösterir.Demokratik hayatın gereklerine uyan,kurallarına sahip çıkan bireylerin oluşturduğu toplumlarda,toplumun tüm bireylerinin dayanışma içinde olduğu,insanların güler yüzlü,sağlıklı,mutlu ve sevecen olduğu,çevrenin temiz ve doğanın çok iyi korunduğu görülür.    

             Yetkililer olarak bizler, yine 'Dikkat! Çöp ve Moloz Dökmek Yasaktır. Uymayanlar hakkında İdari ve cezai  işlem yapılacaktır'  uyarı ve yasak levhalarını ilgili alanlara koyacağız ve bu konuda gerekli önlemleri alacağız ama unutmayalım ki bu şehir hepimizin, 'temiz bir çevre bizlere atalarımızın bıraktığı bir miras değil, çocuklarımıza ve geleceğimize bırakacağımız bir emanettir' düşüncesiyle, vatandaşlarımızı, inşaatla ve hafriyatla iştigal eden firmalarımızı ve kuruluşlarımızı çevre dostu olmaya, Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, temizlenmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konularında göstereceğiniz gayret ve yapacağınız çalışmalarla, çevreciliği hayat tarzı haline getirmiş olacağınızdan dolayı bu görüntü kirliliğini önlemede yardım,destek ve duyarlılığınızı ümit ediyoruz.

 

 

Soma Belediyesi/Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                                                             

23.01.2007                                                                                        

 

Haber Galerisi

 
... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU