...
197 ada 46 Parselde Kayıtlı Taşınmaz

 ‘‘ İlçemiz Samsacı Mahallesi, 197 ada 46 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapının; 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesindeki; ‘‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.’’ hükmüne istinaden kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiştir.

Yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği için yıkılması ve bu tehlikenin giderilmesi gerektiği tarafımızca tespit edilmiş olup; 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesine istinaden 17.01.2024 tarihinde mail-i inhidam raporu tarafımızdan tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.

Mail-i İnhidam Raporu

Resimler 

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU