Anasayfa HaberlerYerel Tıbbi Atık Eğitim programına Soma Belediyesi de katıldı

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Yerel Tıbbi Atık Eğitim programına Soma Belediyesi de katıldı

İl Çevre Müdürlüğünce, Manisa da ikincisi düzenlenen, Yerel Tıbbi Atık Eğitim programına Soma Belediyesi de katıldı.  

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce organize edilen, 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 52 nci maddesi gereği, Manisa OSB de bulunan, Elginkan Vakfı konferans salonunda 18.12.2008 tarihinde “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Tıbbi Atıkların Yönetimi” konularını içeren bir günlük Yerel Eğitim Programı gerçekleştirildi.Tıbbi Atıkların Kontrolü yönetmeliği esaslarıyla ilgili yerel eğitim programının birincisi 16.04.2007 tarihinde gerçekleştirilmişti.

 
Düzenlenen Yerel Eğitim Programına Manisa ili genelindeki Belediyeler, Devlet Hastaneleri, Sağlık Ocakları, Aile Hekimleri, Kan Merkezleri gibi özel ve resmi sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkların yönetimiyle sorumlu personelleri, tıbbi atık yönetimine dâhil olan özel temizlik/taşıma firmalarının personelleri katıldı.
Soma Belediyesi Çevre-Temizlik Müdürlüklerinin beş adet personeli de konuyla ilgili düzenlenen toplantıya katıldı. Gerçekleştirilen toplantıya Belediyemizi temsilen, personelimizden iki ve ilçemizde temizlik ve taşıma işini yürüten Asma Temizlik firmasından tıbbi atık sorumlusu olarak belirlenmiş üç olmak üzere beş kişilik bir personel grubu eğitime katılmıştır. Atık yönetimi ve tıbbi atıklar ile ilgili genel bilgiler, ilgili mevzuat, sağlık kuruluşlarında tıbbi atık yönetimi, tıbbi atıkların neden olabilecekleri sağlık riskleri, belediyelerde tıbbi atık yönetimi, tıbbi atıkların bertaraf edilmesi eğitim programının konularını içeren bilgiler verilmiştir.
 
İlçemizde tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması ve taşınması, geçici depolanması personelin giyeceği özel kıyafet ve kaza-yaralanma anında alınacak önlemler Ünite İçi Atık Yönetim Planı dâhilinde sağlık kuruluşlarında, tıbbi atıkların özel kıyafetleri olan personel tarafından Manisa ili sınırları içerisinde ilçemi zinde dâhil olduğu il merkezinde ve 3 adet ilçe belediyesinde tıbbi atıkların lisanslı bir taşıma aracıyla taşınması ve atık miktarının kayıt altında tutulması yönetmelik hükümlerine başarıyla yapıldığı ifade edildi. Soma Belediyesinin tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf işlemleri diğer katılımcılarla paylaşıldı. Bilindiği üzere Belediyemiz yönetmeliğin tüm esasları doğrultusunda bu çalışmalarını 02.05.2008 tarihinden itibaren Tıbbi Atık Yönetim Planı belediyemizce uygulanmaya başlanıldı.
Yetkililer, tıbbi atık yönetmeliği gereği sağlık ünitelerinin ve belediyelerin mahallinde belli bir periyot dahilinde denetleneceği belirterek, yönetmeliğe aykırı işlemlerde idari ve cezai yaptırımların, para cezalarının uygulanabileceği kurumların bu konuda gerekli hassasiyetleri göstermeleri istendi. 

             Müdürlük yetkilileri eğitim süresi sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verileceğini bildirildi.