Anasayfa HaberlerToplanan atık piller bertaraf edilmek üzere izmit'e gönderiliyor

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Toplanan atık piller bertaraf edilmek üzere izmit'e gönderiliyor

Atık pillerin çevreye ve insan sağlığına birçok zararı olduğu ve kullanılmış pillerin kesinlikle çöpe atılmaması gerektiği bilinmektedir. Pillerin gelişigüzel çöplere atılması, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi çevre açısından büyük tehlikeler yaratır. Pil içerisinde bulunan zararlı ağır metaller toprağa ve oradan da yeraltı sularına karışarak başta toprağı kullanılmaz hale getirir ve metallerin yarattığı su kirliliği sudaki ekosistemi alt üst eder. Etkilenen sadece su ekosistemi değil, aslında tüm ekosistemdir. Zaman içerisinde bu etkiler insanlar üzerinde de görülür.  Akan pildeki civa hızla deri veya solunum yoluyla vücuda girebilir ve vücuda giren civa tedavisi mümkün olmayan hastalıklara davetiye çıkarır. 1 adet atık pilin 4 m3 toprağı zehirlediğini, 1gr civanın 2 ton balığı zehirlediğini biliyoruz. Atık pillerin doğaya bırakılması durumunda içerdikleri ağır metallerin toprağa, yeraltı veya yer üstü sularına karıştığı, beslenme zinciri yoluyla canlı bünyesine geçebileceği göz ardı edilmemelidir. Pillerin içinde bulunan kimyasal maddelerin toprağa ve suya karışması sonucu zekâ geriliği olan bebeklerin doğduğunu biliyor muydunuz?

Atık pillerin bu zararları göz önünde bulundurularak Soma Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi arasında 15.12.2006 tarihinde protokol imzalanmıştır.Protokol çerçevesinde TAP tarafından gönderilen 70 adet atık pil kutusu İlçemiz okullarına, marketlere, fotoğrafçılara ve insan sirkülasyonun yoğun olduğu yerlere yerleştirilmiştir Protokolün amacı; Soma Belediye sınırları içerisindeki atık haldeki pillerin çevreyi kirletmeyecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması ve bertarafının yapılmasıdır.Belediyemizce TAP arasında yapılan protokolün TAP’IN yükümlülükleri başlığı altında düzenlenen 5 nci maddesinde Soma Belediyesi tarafından toplanan atık pilleri,periyodik aralıklarla teslim almak ve bertaraf etmek şeklindeki hüküm gereği,

            Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından toplanan atık piller ilçemizde atık pil mezarlığı bulunmadığı için geçici olarak depolanmış, İlçemiz esnaf ve okullarından gelen duyarlı katılım ve desteklerle yaklaşık olarak 660 kg atık pil bertaraf  edilmek üzere, tüm giderler lisanslı firma olan TAP adına atık pil toplama,taşıma ve ayırma işleri için yetkili kılınan firma olan DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş. (Suadiye-KOCAELİ) ne  teslim edilmiştir.

     Atık Pil Toplama Projesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Hasan ERGENE şunları söyledi; Soma Belediyesinin en büyük ve önemli projeleri çevre ile ilgili projelerdir. Bu projelerin hayata geçmesiyle Soma’mız daha iyi yaşanabilir hale gelecek ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakacağız.

     Atık su arıtma tesisi, katı atıkların ayrıştırılması ve

düzenli depolanması, atıkların kaynağında ayrıştırılarak

toplanması ve ekonomiye yeniden kazandırılması gibi projelerimiz içinde en önemlilerinden biride atık pillerin ayrı olarak toplanması projesidir.

     Atık pil projemizi uygularken esnafımızla, marketlerle, okullarla, bütün vatandaşlarımızla ve pil üreticileri ile yakın bir işbirliği ve koordinasyonla çalışmaktayız. İşte bu gün yaklaşık 660 Kg. atık pili bertaraf edilmek üzere İzmit’e gönderiyoruz.

     Kampanyaya destek veren bütün halkımıza teşekkür ediyorum.

     Her şey daha güzel bir Soma için.