Anasayfa HaberlerSoma İlçesi Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri Belirlendi

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Soma İlçesi Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri Belirlendi

Soma Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İlçemizde bulunan tıbbi atık üreticileri, sağlık kuruluşları ve Belediyemizin koordinasyonunda 01.Mayıs.2008 tarihinde İlçemiz öğretmen evi toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında, Tıbbi Atıkların Yönetimi ile ilgili esaslar 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve Tıbbi Atıkların yönetimi konusunda, Mülki İdare Amirlerin, sağlık kuruluşlarının ve belediyelerin yükümlülükleri, uygulama ve planlamalar sağlık ünitesi temsilcileriyle paylaşılmış ve İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen ücretin daha sonra ilçemiz sağlık birimlerine duyurulacağı belirtilmişti.
15.08.2008 tarihinde Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü,Sağlık grup Başkanlığı ve Soma Belediye Başkanlığı yetkililerince, İlçemiz Sağlık Grup Başkanlığı toplantı salonunda yapılan görüşmeler sonucu belirlenen tıbbi atık bertaraf birim ücretleri Valilik Makamına sunularak, aşağıda belirtilen kararla onaylanmıştır.01.05.2008/15.08.2008 dönemi içinde,Mahalli Çevre Kurulu kararının Belediyemize tebliğine kadar geçen sürede bu hizmet için herhangi bir ücret talep edilmemiştir.İlçemiz dahilindeki sağlık kuruluşlarına onaylanan tıbbı atık bertaraf birim ücreti 15.08.2008 tarihinden itibaren aylık olarak tahakkuk ettirilecek ve tarifenin uygulamasına yönelik bilgiler ilçemiz sağlık ünitelerine yazı ile duyurulacaktır.
MANİSA VALİLİĞİİL MAHALLİÇEVRE KURULU KARARI
KARAR NO                     : 07
KARAR TARİHİ               : 29.07.2008
Mahalli Çevre Kurulu   29.07.2008 tarihinde, Vali Yardımcısı Haydar ÖZGÜN başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla toplanmış ve gündemde bulunan konulan görüşüp karara bağlamıştır.
Soma Belediye Başkanlığının 26.06.2008 tarih ve 1137 sayılı yazılarına istinaden,2008 yılı Soma İlçesi Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti belirlenmiştir.
"Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" nin 9. maddesi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların taşınıp, bertaraf edilmesi görevini belediyelere vermiştir. Buna istinaden 23.11.2006 tarihli Valilik oluru ile; Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Soma Belediye Başkanlığı ve Soma Sağlık Gurup Başkanlığı Temsilcilerinden oluşan komisyonca, Soma İlçesi 2008 yılı Tıbbi Atık Birim Ücreti;0.85 (seksen beş yeni kuruş) YTL/Kg + KDV olarak belirlenmiş olup, bunun yanında 0-10 Kg/ay arası tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları, laboratuarlar, muayenehaneler ve diş hekimi muayenehaneleri için tıbbi atık bertaraf ücreti (bir aylık) 8,50 YTL/Ay+KDV olarak belirlenmiş olup karar kurulca onaylanmış ve katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Tıbbi atık yönetiminde sağlık üniteleri ile ilgili kuruluşların başarılı olabilmeleri için üç temel ilke vardır. Bunlar; daha az tıbbi atık üretilmesi, evsel atıklar için geri dönüşümü olan maddelerin geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesidir.
Özel ve kamu sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve nihai bertarafının sağlanması İdari, mali ve hukuki esaslar bütünlüğünde uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik, sağlık kuruluşlarının yönetmeliğin; 8/i ve 23 üncü maddeler kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeleri, çevremizdeki ya da başka doğal değerlerimizdeki kirlenme, bozulma ve yok oluş sürecini kararlılıkla ve aynı zamanda insanı sevmek anlamına gelen doğa sevgisiyle, Tıbbi atıkların kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uymaları gereklidir.