Anasayfa HaberlerSoma Evsel Atık Su Arıtma Tesisi

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Soma Evsel Atık Su Arıtma Tesisi

AB fonları ile uygulanacak çevre yatırım projelerinin, AB standartlarına uygun olarak hazırlanması amacıyla, Belediyemizin atık su arıtma tesisi hazırlama projesi, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın iş tanımıyla AB Hibe Yardım Fonlarından karşılanacak projeler kapsamına alınmış, ülke genelinde seçilen 15 belediyeden biri olma özelliği yanında, Ege Bölgesinden AB hibe fonlarından teknik yardım kapsamında tek yararlanıcı belediye olmuştur. 03.Ocak.2008 tarihinde, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Belediyemiz arasında söz konusu projeye yönelik olarak Mutabakat zaptı imzalanmıştır. Teknik proje, en kapsamlı şekilde başlangıçtan ihaleye çıkma aşamasına kadar müşavir firma COWI Atık su konsorsiyumu tarafından(Mas ter planı, ÇED ve fizibilite Raporu, Fayda maliyet analizi, IPA Başvuru Formu, İhale dosyası vb.)hazırlanacaktır. Teknik proje hazırlama maliyetinin tamamı AB hibe fonlarından karşılanacak olup, kontrat süresi 03.01.2008 tarihinde başlamış olup,03.01.2009 tarihinde sona erecektir. Teknik proje finansmanının tamamı AB fonlarından hibe olarak karşılanacaktır.

             Büyük bir ülke olan Türkiye’nin, AB’ye katılım yolunda, atık su arıtma ve bunlara ait pompaj tesisleri ve güzergâhları gibi çevre operasyon el programlarında yer alacak çevre alt yapı yatırımlarına ihtiyacı olduğu vurgulanarak, bunun sonucunda içtiğimiz sularda toksin ve kirletici olmamasını, solunan hava kalitesinin iyi olmasını, evsel atık suların usulüne uygun bertaraf edilerek her türlü çevre kirliliğinin önlenmesinin gerekliliği ifade edilmektedir. Bu nedenle çevresel açıdan önemi büyük olan bu tesisin kamu yararına ve devletin ihtiyaçlarına yönelik, toplum ile devlete fayda maksadı için yapılacak bir entegre tesis olduğu, kendi özel kanunuyla Belediyelere verilen görev ve yetkiler arasında,Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla,  Belediye Kanunun;5393/15 inci maddesinin (e) fıkrasında “atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek”,şeklinde düzenlenerek, belediyelerin yetki ve imtiyazları  arasında sayılmıştır.

 

             İlçemiz kanalizyon alt yapı ve ana kolektör hattı İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilerek imalatı tamamlanmış olup, kanalizasyon alt yapı ve ana kolektör imalatıyla ilgili kesin kabul, 10–11.Temmuz.2007 tarihinde her iki kurum temsilcileriyle yapılmıştır. Atık Su Arıtma tesisi  Soma ve Turgutalp Belediyelerince ortak kullanılması planlanmaktadır.AAT tesis yeri, Soma İlçesi Turgut alp Belediye sınırları içinde, Kadı değirmeni mevkiinde ana kolektörün sonlandığı deşarj noktası civarında yer alan özel kişilerin mülkiyet ve tasarrufunda olan,bölgede yaklaşık 6 ha alan tespit edilerek bu alanın ihtiyacı karşılayacağı öngörülmektedir.

 

             AB’ye uyum sürecinde çevre alt yapı yatırım yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında, Belediyemiz için Atık su arıtma tesisi projesini hazırlamaya yönelik,2005 SEI (Avrupa Birliğine entegrasyon faaliyetlerinin desteklenmesi)programı kapsamında teknik yardım alacak,Soma Belediyesi Atık su arıtma projesi,ilçemizin evsel atık su arıtımıyla ilgili problemleri giderilecektir.

 

              Belediyemiz, gerçekleştirilecek olan projede nihai alıcı ortama deşarj edilecek atık suyun hem AB mevzuatına hem de Türk Mevzuatlarında belirtilen standartlara uygun olmasını sağlayacaktır. İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından planlanıp ölçeklendirilen sahanın bitişik belediyenin imar sınırlarında olması ve bu belediyenin de fiili olarak ana kolektör hattına bağlantı noktalarının da mevcudiyeti,ortak kullanım, atık su arıtma tesis yatırım maliyetinin proje sonunda belirlenecek bir ölçeğinin AB hibe fonlarından karşılanacak olması, fayda-maliyet analizi değerlendirmesi, Bakır çay havzasında oluşan su ve toprak kirliliğinin önlenmesi, havza tarım arazilerinin rantabl ve optimal kullanılabilirliğini sağlama, yatırım maliyetinin tamamı zayıf yerel mali kaynaklarla karşılanamayacak büyük bir çevre alt yapı yatırımı olması özelliği gibi gerekçeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, projenin İlçemiz ve Bakır çay havzası için hayati öneme sahip olduğu, toplanan evsel atık suların arıtma işlemine tabi tutulmadan Bakır çay nehrine(nihai alıcı ortam)deşarj edilerek çevre kirliliğinin önlenmesinin ilk adımı olarak büyük çevre alt yapı yatırımlarına verdiği önemdir.Bu tesis yatırımının ilçemiz adına gerçekleşmesi de insan, toplum ve çevre sağlığının temini, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi yönlerinden zorunlu bir çevre alt yapı yatırımını Somamıza kazandırarak insanımız için mutlu bir yaşam,umutlu yarınlar,sağlıklı güvenli yaşanabilir bir çevre ile doğal dengenin bozulmadığı bir dünyayı güzel yarınlara en iyi şekilde aktarmayı  hedeflemektedir.