Anasayfa HaberlerSoma Belediyesi Zabıta Yönetmeliği

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Soma Belediyesi Zabıta Yönetmeliği

Belediye Meclisinin 06.03.2007 gün ve 53 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Belediye zabıta talimatnamesinde değişen şartlar ve kanunlar gereği düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup; Belediye meclisinin 02.06.2009 tarihli toplantısında görüşülerek yeni zabıta yönetmeliği kabul edilip yürülüğü girmiştir.

Zabıta Yönetmeliği Belediye Klavuzundaki Ekli Dosyadır..