Anasayfa HaberlerSoma Belediyesi Zabıta Personeline 'Kömür Denetimi' Semineri

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Soma Belediyesi Zabıta Personeline 'Kömür Denetimi' Semineri

Soma Belediyesi tarafından, 25 Ocak 2008 tarihinde Manisa Valiliği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden talep edilmiş olan Kömür denetimleri ile ilgili, “Belediye  Zabıta Müdürlüğü personeli eğitim semineri” İl Çevre ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Biyolog Sami AKÇA tarafından yapılan sunumla,14 Mart 2008 tarihinde Soma  Öğretmen evi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitim toplantısına ELİ Çevre ve Maden Mühendisleri ile birlikte Belediye Çevre Temizlik ve Zabıta personeli katıldı. Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Çevre Yönetimi Şube Müdürü Gülcan KARASERÇE, Çevre Mühendisi Jale EKİCİ VE Biyolog Sami AKÇA’dan oluşan heyet aynı zamanda katı atıkların düzenli depolanması için alternatif alan olarak belirlenen Sarıkaya Elmalı mevkiinde ön incelemelerde bulundu.

 

Eğitim toplantısında;07.08.2007 gün ve 07  sayılı Manisa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu kararlarında belirtilen kurallar, kömür denetimleri, yakıtların torbalanması, sanayi amaçlı kullanılan toz kömürler, izin belgeleri, Çevre Mevzuatlarına göre denetim ve idari yaptırımlar, numune almaya yetkili kurum ile kurumların yetki ve denetim sınırları başlıklı konularda neler yapılması gerektiği, ayrıntılı bir şekilde Soma Belediye Zabıta Müdürlüğü personeline anlatıldı. Programda denetimlerde karşılaşılan sorunlar uygulama sonuçları soru cevap şeklinde tartışılarak bilgilendirme tamamlandı.

 

Soma Belediyesi Zabıta Müdürü Feridun ÇAKMAK, Hava Kirliliği Kontrolünün sağlanması amacıyla ilçemizde bulunan kömür satış noktaları, kamu kurum ve kuruluşları, toplu konut, site ve araçlar belediye zabıta ekiplerimizce gece gündüz denetlendiğini belirtti.

İlçemiz I.K.H.K.K.Y.nin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşıldığı İl ve İlçeler arasında yer alan bir kent olması da dikkate alındığında, hava kirliliğinin kontrol edilerek azalmasını sağlamanın önemi bir kat daha artmaktadır. Bunu sağlama amacıyla,linyit üretimi nedeniyle kömür kenti denilen ilçemize dışarıdan gelen kalitesiz kömürlerin kontrolü,ilçemizde bulunan kömür satış noktalarında satılan kömürlerin M.Ç.K kararlarında belirtilen normlara uygunluğunun tespiti, kamu kurum ve kuruluşları ile apartman, site, toplu konutlarda yakılan kömürlerin standartlara ve mevzuatlara uygunluklarının kontrolü ve denetimlerinin çok önemli olduğunun altını çizerek, halkımızın temiz bir hava soluması ve mutluluğu için denetimlerinin vatandaşlardan gelen şikayetler,ihbarlar ile birlikte kış sezonu boyunca rutin olarak devam edeceğini, Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uymayanlar hakkında, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte mevzuat ve yetkimiz çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını” belirterek, Manisa Valiliğimizden talep ettiğimiz “kömür denetimleri” konusunda personelimizin eğitilerek, böyle bir eğitim semineri gerçekleştirdikleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederiz, dedi.

 

Belediye Başkanı Hasan ERGENE’DE;Hava kirliliği özellikle kış mevsiminde ısınma veya sanayi amaçlı kullanılan fosil yakıtların başında gelen linyit kömürlerinin yakılmasıyla artan çevre sorunlarının başında gelmektedir.Hava Kirliliğinin azaltılması, hava kalitesi daha iyi bir çevrede yaşamak hakkının kent halkına sunulması,çevre bilincinin yerleşmesi ile doğal kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlarıyla,23 Ekim 2007 tarihinde ELİ Müessesi Müdürlüğü ile Soma Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısından sonra, Kömür satıcıları ile apartman, site ve konutlarda kullanılan yakıtların denetimlerinde etkinliğin ve uygulama birliğinin sağlanması, Mahalli çevre Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında yapılacak işlemler, idari ve cezai yaptırımların doğru bir şekilde uygulanmasının temini için, yerel yönetim birimi olarak üzerimize düşen görev,sorumluluk ve çevre bilinciyle belediyemiz kolluk kuvveti zabıta personelinin eğitiminin önemli olduğunu ifade ederek, hedefimiz Soma’nın her alanda hak ettiği yeri alması ve globalleşen dünyada çevre ve halk sağlığının korunması adına, modern sağlıklı çevre teknolojilerinden azami ölçülerde yararlanması hızlı değişim ile birlikte kurumların kendilerini yeniden yapılandırmaları ve yenilemeleri gerekmektedir.Çevreye verdiğimiz önemin amacı, doğal kaynaklarla uzun vadeli büyüme arasında en güzel dengeyi kurarak günümüz ve gelecek kuşakların yararına daha kaliteli bir yaşam sağlama, İlçemizde hava kirliliğinin azaltılması, halkımızın yaşam kalitesinin arttırılması, hava kirliliğine bağlı sağlık sorunlarının azaltılmasıdır” dedi.