Anasayfa HaberlerSoma Belediyesi Gençlik Merkezi Projesinin Ihalesi Yapıldı

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Soma Belediyesi Gençlik Merkezi Projesinin Ihalesi Yapıldı

 

Soma Belediyesi Vali Muzaffer Ecemiş spor salonunun batısında kalan alana, Gençlik Merkezi yüzme havuzu, Su Parkı, kafeterya, spor alanları projesinin ihalesi yapıldı.. 

 

T.C.

MANİSA İLİ

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ENCÜMEN KARARI

 

Havale Tarihi

: 25.12.2007

Kararın Tarihi

: 25.12.2007

Kararın Nosu

: 356

Kararın Konusu

: ihale

İlgili Müdürlük

: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZETİ

KDV hariç takribi yatırım bedeli 2.056.290,87 YTL. yıllık asgari kullanım kira bedeli KDV dahil 12.000,00 YTL., 30 yıllık kullanım bedeli 360,000,00 YTL. toplam muhammen bedel A+B 2.056.290,87+360.000,00 YTL.= 2.416.290,87 YTL.muhammen bedelli Soma Belediyesi Gençlik Merkezi (Yüzme Havuzu,Aqua Park, Çok Amaçlı Salon, Kafeterya, Mutfak, Soyunma ve Giyinme Binaları, Tuvaletler, Spor Alanları ve müştemilatları, vb.)nin sınırlı ayni hak tesisi kurularak (intifa hakkı karşılığı) yapımı, 30 yıl süre ile işletilmesi ve sonunda devredilmesi işi ihalesinin Muammer Oka verilmesi Hk.

KARAR

Belediye Encümeninin 08.11.2007 gün ve 295 ve 20.11.2007 gün ve 305 nolu kararları ile İlçemiz Kurtuluş Mahallesi  28.26 N.c Pafta 1211 ada 1 parselde kayıtlı 5928,85 m² lik taşınmaz üzerine Gençlik merkezi (yüzme havuzu, aqua park çok amaçlı salon, kafeterya, mutfak, soyunma ve giyinme binaları, tuvaletler spor alanları ve müştemilatları vb.)nin 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 18.maddesinde yap-işlet-devret  modeli ve sınırlı aynı hak tesisi kurularak (intifa hakkı kurularak) 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35/a maddesine göre yıllık 12.000,00 YTL. muhammen bedel üzerinden 30 yıllığına ihaleye çıkarılması ile ilgili ilanın Belediyemizde, çevre belediyelerde, Hükümet Konağı ilan panosuna asılmak suretiyle, Basın İlan Kurumu aracılığı ile Radikal gazetesinin 08.12.2007 tarihli baskısında, ilçemiz mahalli gazetelerinden Soma Olay gazetesinin 14.12.2007 tarili baskısında ve Soma Gündem gazetesinin 19.12.2007 tarihli baskısında ilan edildiği, gazete, tutanak ve zabıtlardan anlaşılmış olup, ihaleye süresi içinde yalnızca Namazgah mahallesi Ordu sokak No:2/3 Soma adresinde ikamet eden Muammer Okun katıldığı görülerek;

KDV hariç takribi yatırım bedeli 2.056.290,87 YTL. yıllık asgari kullanım kira bedeli KDV dahil 12.000,00 YTL., 30 yıllık kullanım bedeli 360,000,00 YTL. toplam muhammen bedel A+B 2.056.290,87+360.000,00 YTL.= 2.416.290,87 YTL.muhammen bedelli Soma Belediyesi Gençlik Merkezi (Yüzme Havuzu,Aqua Park, Çok Amaçlı Salon, Kafeterya, Mutfak, Soyunma ve Giyinme Binaları, Tuvaletler, Spor Alanları ve müştemilatları, vb.)nin sınırlı ayni hak tesisi kurularak (intifa hakkı karşılığı) yapımı, 30 yıl süre ile işletilmesi ve sonunda devredilmesi işi ihalesinin yıllık 12.100,00 YTL.lik teklifi uygun görülen Muammer Oka verilmesine, gereği için kararın ve evrakların Fen İşleri Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.

 

Hasan ERGENE

Başkan

 

M.Ali ÖZKAN

Üye

 

 

İsmet YILMAZ

Üye

 

Fatih ÖZAY

Yazı İşleri Müdür V.

 

İsmail TURHAN

Mali Hizmetler Yetkilisi