Anasayfa HaberlerSoma Belediyesi Çevre Yükümlülüklerini, Yeni Bir Hizmetiyle Daha Yerine Getiriyor

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Soma Belediyesi Çevre Yükümlülüklerini, Yeni Bir Hizmetiyle Daha Yerine Getiriyor

SOMA BELEDİYESİ ÇEVRE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ, YENİ BİR HİZMETİYLE DAHA YERİNE GETİRİYOR

 

Tıbbi Atıkların Yönetimi ile ilgili esaslar 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”yle belirlenmiş ve Tıbbi Atıkların yönetimi konusunda sağlık kuruluşlarına ve belediyelere çeşitli yükümlülükler getirmiştir. Yönetmeliğin,9. maddesi gereği sağlık kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların taşınıp, bertarafı yükümlülüğü belediyelere verilmiştir. Belediyemiz ilçemizdeki çevre sorunlarına, çevre ve halk sağlığının korunması adına öncelikli çevre bilinci yaklaşımıyla yeni projeleriyle eksikliklerini bir bir gidermektedir. Birlikte yaşadığımız kentin sorunlarına sahip çıkma sorumluluğunu taşıyarak, kentimizi emanet edeceğimiz gelecek nesillere kenti bizim onlara bırakacağımız gibi onlarında kendilerinden sonraki nesillere aktarmasını, bu sürdürebilirliğin sorumluluğunu üstlenerek, halkımıza modern bir yeni hizmet sunmanın sevincini yaşamaktadır.

 

Belediyemiz, ilçemizde resmi ve özel sağlık ünitelerinde oluşan tıbbi atıkların yönetmelikte belirlenen uygun standartlar da ve normlar da taşınması amacıyla bir adet frigrofik(klima soğutmalı) kasalı tıbbi atık aracı, kiralama hizmeti ihalesi yaparak  temin etmiştir.Mayıs-2008 den başlamak üzere,16 aylık sürede 18.975,00 YTL+KDV bedelle Asma Tem.Mad.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti.’den kiralanan lisanslı tıbbi atık aracıyla bu hizmet yürütülecektir.

 

Tıbbi Atık Taşıma uygulamasına, belediyemiz tıbbi atık yönetim planı ve programı dâhilinde Mayıs/2008 ayında başlayacaktır. İdaremizce, bu uygulama için Manisa Valiliği İl Mahalli Çevre Kuruluna başvurulup, tıbbı atık birim ücretinin tespiti yaptırarak, “kirleten öder” genel prensibiyle ilçemiz dâhilindeki sağlık kuruluşlarına tıbbi atık taşıma ve bertaraf ücreti tahakkuk ettirilecektir. Yetkili kurulca belirlenen ücret daha sonra ilçemiz sağlık birimlerine duyurulacaktır. Tıbbi atıkların yönetimi, geçici depolanması, taşınması için verilmesi, bertarafı gibi yönetmelik hükümleriyle ilgili İlçemizde bulunan resmi ve özel sağlık üniteleri yetkililerinden,01.Mayıs.2008 tarihinde saat: 14.00 de İlçemiz öğretmenevi toplantı salonunda, Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek bilgilendirme toplantısına davet ederek, sağlık kuruluşlarında çalışan konu ile ilgili personellerini göndermelerini istiyoruz.

 

    Bu hizmetle, çevrenin ve doğal kaynakların korunması, koruma-kullanma dengelerinin gözetilmesi, katılımcılık, sahip çıkma, uygun teknoloji, yerindelik gibi ölçütler temelinde, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yerel yönetim sorumluluğu ve yükümlülüğünde, kentimizin ortak ihtiyacı olan bu uygulama ile idarelerin bütçe olanakları ve kaynaklarını azami verimlilik ilkeleri doğrultusunda kullanarak, kent halkının medeni ve müşterek nitelikteki ortak ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması düşüncelerinin yanında; çevreye verdiğimiz önemin amacı, doğal kaynaklarla sürdürülebilir  çevre arasında en güzel dengeyi kurarak günümüz ve gelecek kuşakların yararına daha kaliteli bir yaşam düzeyi sağlamaktır.

 

Bu çerçeve de Soma’nın her alanda hak ettiği yeri alması ve globalleşen dünyada çevre ve halk sağlığının korunması adına, modern sağlıklı çevre teknolojilerinden azami ölçülerde yararlanması hızlı değişim ile birlikte kurumların kendilerini yeniden yapılandırmaları gerektiği inancıyla ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.