Anasayfa HaberlerSoma Atık Su Arıtma Tesisi Projesi 2008 aylık bülteni

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Soma Atık Su Arıtma Tesisi Projesi 2008 aylık bülteni

Değerli paydaşlarımız,

Atıksu Projesinin Proje Direktörü ve COWI A/Sde kıdemli bir yönetici olarak, yoğun çalışma gerek­tiren Başlangıç Dönemindeki ilerle­meyi ve bu dönemin her Belediye için Durum Tespit Raporlarının ve Proje Başlan­gıç Raporunun sunulması ile sonuç­lanmasını görmekten büyük mutluluk duydum.

Proje ekibi tüm raporları -hem Türkçe hem İngilizce olarak-zamanında sunmakla kalmadı, aynı zamanda raporlar -benim görüşüme göre- hem kapsamlı hem de yüksek kalitede hazırlanmışlardı.

Bu sonuca ulaşılması, Dr. Merih Kerestecioğlu yönetimindeki Atıksu ekibinin yoğun çalışması ve Beledi­yelere her ziyaretimizde projeye büyük katkı sağlayan irtibat kişilerinin desteği sayesinde mümkün olmuştur. Ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığının ve diğer kilit paydaşların projeye olumlu ve yapıcı katılımından da büyük sevinç duymaktayım. ÇOB başkanlığında aylık gelişme toplantı­ları yapılarak projenin etkin şekilde koordinasyonu sağlanmaktadır.

Atıksu Proje Ofisinin bu kadar kısa sürede işler hale geldiğini görmek de memnuniyetimi arttırıyor. Atıksu Projesi ile paralel yürütülen Su Proje­sinin ofisinin de aynı mekânda yer alması iki proje arasında kolaylıkla ve günlük olarak deneyim alışverişini ve bilgi akışını mümkün kılmaktadır.

Projenin bundan sonraki aşamaları, Başlangıç dönemine kıyasla herkesin daha da yoğun çalışmasını gerektire­cektir, ancak yaşadığımız bu hızlı başlangıç deneyimi projenin devamı için iyimser olmamızı sağlamaktadır. Proje ekibi, karmaşık ve lojistik açı­dan zorlu bir projeyi, hem yüksek kaliteyi koruyarak hem de teslim sürelerini yerine getirerek yürütebile­ceğini kanıtlamıştır.

Atıksu projesinde yer alan herkesi tebrik ediyorum!

Saygılarımla,

Karsten Vesth-Hansen

Proje Direktörü

 

 

 

Durum Tespit Raporları ve Proje Başlangıç
Raporu Sunuldu

Proje kapsamındaki ilk çıktılar olan Başlangıç Raporu ve (saha ziyaretleri tamamlanan 13 Belediye için) Durum Tespit Raporları ‑Türkçe ve İngilizce olarak‑ Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediyeler ve diğer paydaşlara Proje Başlangıç Toplantısında belirlenmiş olan teslim tarihinde (18 Şubat 2008) sunul­muştur. Çeşitli nedenlerle geride kalmış olan diğer iki Belediye (Erzurum ve Cey­han) için durum tespit çalışmaları hızla devam etmek­tedir.

Soma Belediyesi

Soma Belediyesinde gerçekleştirilen bilgilen­dirme toplantısında Soma Belediye Başkanı Sayın Hasan Ergene, proje hazırlama kısmı­nın bile AB hibesi ile yapılıyor olmasının Soma için büyük bir kazanım olduğunu be­lirtti. Soma ile birleşmiş bir belediye olan Turgutalp Belediyesi Başkanı Sayın Ali Tulup da toplantıya katıldı. Her iki Başkan da pro­jeye sonuna kadar her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirttiler.

Kaynak: http://www.soma.bel.tr

FOPIR ve Master Plan Çalışmaları Başladı

Proje kapsamındaki çalışmalara, durum tespit çalışmalarından elde edilen bilgiler ışığında planlanan Finansal ve Kurumsal Performans Geliştirme (FOPIR) ve Master Plan çalışma­ları ile devam edilmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığında Aylık Top­lantı Yapıldı

12 Şubat 2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığında Belediyelerin ve diğer paydaş­ların katılımıyla Aylık Toplantı gerçekleştiril­miştir. Bir sonraki toplantının 11 Mart 2008de yapılması kararlaştırılmıştır.

Ceyhan Belediyesi Projeye Dahil Oldu

Çevre ve Orman Bakanlığının 15 Şubat 2008 tarihli yazısı ile bildirildiği üzere, Kırşehir Belediyesi programdan çıkarılarak, Ceyhan Belediyesi (Adana) proje kapsamına dâhil olmuştur. Ceyhan Belediyesi durum tespit çalışmalarına başlanmış olup, ilk saha gezisi­nin Mart ayı başında gerçekleştirilmesi plan­lanmıştır.

Erdemli Belediyesi

Erdemli Belediyesinde gerçekleştirilen bilgi­lendirme toplantısında Erdemli Belediyesi Proje Koordinatörü Sayın Halis Gazi Hız, deniz kirliliğinin ciddi boyutlarda olması nede­niyle projenin Erdemli için öneminin altını çizdi. Sn. Hız atıksu arıtma tesisinin birinci etabı için İller Bankası tarafından onaylanan bir projeleri olduğunu, bu projenin inşaatına kendi kaynakları ile hemen başlamak istedik­lerini belirtti.

12 Şubat 2008 tarihinde ÇOBnda gerçekleşti­rilen Aylık Toplantıda AATnin ilk kısmının Belediye bütçesinden inşa edilerek kanalizas­yon bölümünün IPA finansmanı ile yapılması gündeme getirilmiştir. Bu konu ile ilgili ayrı bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Kaynak: http://www.erdemli.bel.tr