Anasayfa HaberlerSoma aat projesi teknik destek eğitim toplantısı öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Soma aat projesi teknik destek eğitim toplantısı öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Çevre ve Orman Bakanlığın da, AB Teknik Yardım Projeleri hakkında, 03-10.Ocak.2008 tarihlerinde icra edilen toplantılardan sonra,AB fonları ile uygulanacak çevre yatırım projelerinin, AB standartlarına uygun olarak hazırlanması amacıyla, Belediyemizin, atık su arıtma tesisi hazırlama projesi, Çevre Bakanlığının iş tanımıyla AB Hibe Yardım Fonlarından karşılanacak projeler kapsamına alınmış, ülke genelinde seçilen 15 belediyeden birisi olmasının yanı sıra, Ege Bölgesinde teknik yardım kapsamında tek yararlanıcı belediye olduğu halkımızca bilinmektedir.

 

11.MART.2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığında yapılan aylık toplantıda kararlaştırıldığı üzere personel eğitimlerinin merkezde değil, teknik proje faydalanıcısı belediyelerde mahallinde yapılması Delegasyon tarafından kararlaştırılması nedeniyle,Soma ve Turgutalp Belediyelerinin Arıtma Tesisi Teknik proje çalıştay ve eğitim toplantısı daha önce duyurulduğu üzere,10.04.2008 tarihinde Soma öğretmen evi toplantı salonunda yapıldı.

 

Toplantıya Belediye Başkanı Hasan ERGENE, Turgutalp Belediye Başkanı Ali TULUP, her iki belediyenin meclis üyeleri, teknik ve idari personeli, Seaş Çevre Mühendisi Hivda YILDIZ Mimar Necdet KÜÇÜKAĞLAR, konuyla ilgili vatandaşlar ile Çevre ve Orman Bakanlığı-IPA Uzman Yrd. Erengül YILMAZ, COWISNS Uzmanları Çevre Yüksek Mühendisi,Bölge Sorumlusu Burcu TOKMAK ve Yüksek Mimar satın alma uzmanı Aslı GÜNGÖR ün katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, saat 09.30 da başlayıp 17.00 ye kadar sürdü.

COWISNS uzmanları tarafından AB proje Döngüsü ve proje hazırlama kuralları, AB su ve atık su direktifleri, Proje ve sözleşme yönetimi,FIDIC sözleşmeleri,fizibilite ve master plan çalışmaları ile Soma -Turgutalp Belediyeleri Atık su arıtma tesisi teknik projesi hakkında slayt gösterisi eşliğinde sunumlar yapılarak bilgi verildi.Eğitim toplantısının, katılımcılar tarafından çok yararlı olduğu ve AB projeleri hakkında bilgilendirildikleri beyan edildi.

 

 AB tarafından finanse edilen bu proje ile amaçlanan AB üyeliği yolunda ülkemizin uyum sürecini hızlandırmak ile Türkiye’nin yüksek bir çevre koruma düzeyine ulaşmasıdır.

 

Teknik projenin amacı ise Soma AAT projesine ait master planı, finansal ve operasyonel performans iyileştirme değerlendirmesi(FOPİR), fizibilite çalışması, ÇED, Çevresel Yatırım başvuru formu, tasarım raporu, ihale işlem dosyaları,  ve yapılacak işlere ait tahmini maliyetleri hazırlamak, AB ortak finansmanına yeterliliğin, sürdürülebilirliğinin sağlanması için gereken hizmetleri de içeren bir proje hazırlanmasıdır.

 

Öngörülen Soma AAT projesi Soma ilçesinin ve aynı zamanda Turgutalp beldesinin de yararlanacağı atık su hizmetlerinin iyileştirilmesine yöneliktir. Mevcut durum, yerleşim birimlerinde oluşan evsel ve endüstriyel kaynaklı atık sular doğrudan Bakırçay’a deşarj edilerek halk ve çevresel açıdan sorunlar yarattığı bilinmektedir.

 

İlçemiz için AAT tesisi kurma kararı ve projenin tarihi gelişimi, 2008 yılı (3) Ocak ayında imzalanan mutabakat zaptı ile ivme kazanmış 10.04.2008 tarihine kadar  gelinen  süreçte 4,8 ha büyüklüğünde arazinin edinimi sağlanmış, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın uygun görüşü ile arazi arıtma tesisi inşası amacıyla kullanılması(tarım dışı amaçlı arazi kullanımı) uygun görülmüştür. Bundan sonraki aşamalarda müşavir firma tarafından FOPİR, ÇED Demografik Sosyo ekonomik araştırmalar, arazi jeoteknik etüt çalışmalarına hızla başlanacaktır.

 

Her iki belediye olarak, halkımızın öncelikli çevre sorunlarını, çevre bilinci sorumluluğumuzda ilk adım olan AAT den başlayarak çözmenin mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

 

Bu eğitim toplantısının sunumunu gerçekleştiren,çevre alanında danışmanlık, proje, kontrolörlük, fizibilite, modelleme, ölçüm ve analiz hizmetleri sunan ,TEKNİK PROJE müşavir firması olan COWISNS-Waste Water atık su konsorsiyumu temsilcilerine, belediyelerimiz açısından çok yararlı olan bu toplantıda emeği geçen personele ve çalışma grubuna teşekkür ederiz.