Anasayfa HaberlerSoma Aat Arazi Tapusu Teslim Edildi, Ayın Belediyesi Soma Seçildi

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Soma Aat Arazi Tapusu Teslim Edildi, Ayın Belediyesi Soma Seçildi

Soma Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için ,Soma Belediyesi Başkanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı arasında  03.Ocak.2008 tarihinde imzalanan Mutabakat zaptından sonra,Avrupa Birliğinin Türkiye için 2005 yılı katılım öncesi mali yardım programı çerçevesinde başlatılan atıksu arıtma tesisi projeleri hazırlanmasına yönelik teknik yardımdan yararlanacak Soma Belediyesi,İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından önceden planlanıp ölçeklendirilen sahanın yaklaşık 500 mt batı istikametinde yer alan,Soma İlçesi, Turgutalp Beldesi,Balpınar mevkiinde bulunan 424 parselde kayıtlı, 48.500 m2 büyüklüğündeki taşınmazın mülkiyetini  01.04.2008 tarih ve 95 sayılı Belediye Meclisi kararı ile 320.000,00 YTL bedelle 02.Nisan.2008 tarihinde satın alarak araziyi tüzel kişiliğinin envanterine katmış ve araziyi güvence altına  almıştır.

 

            Türkiye’de “15 Belediye için Atıksu Arıtma Tesisi Hazırlanmasına yönelik teknik yardım projesi” kapsamında 15 adet proje için AB standartlarında Master planı,ÇED ve Fizibilite raporu,Fayda-Maliyet Analizi,IPA başvuru Formu,ihale işlem dosyası vb. belgelerinin hazırlanması amacıyla çalışmalar devam etmektedir..Proje kapsamında, projelere ilişkin gelinen noktanın izlenmesi,değerlendirilmesi ve projeye ilişkin sorunların çözümlenmesi amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı- Beştepe/ANKARA adresinde her ayın 2.nci Salı günleri Bakanlığın 22.kat toplantı salonunda aylık toplantılar(Monthly Meetings) düzenlenmekte ve bu toplantılara Belediyemiz adına  yetkili temsilcileri katılmaktadır.

 

             Bu toplantılar,Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda,Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı(Avrupa Birliği ile İlişkiler Müdürlüğü),Hazine Müsteşarlığı(Merkezi Finans İhale Birimi),Dışişleri Bakanlığı(Avrupa Birliği Genel Sekreterliği),Bayındırlık ve İskan Bakanlığı(İller Bankası Genel Müdürlüğü-Uluslararası İlişkiler Birimi),Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile proje yararlanıcısı on beş belediye temsilcilerinin katılımıyla yapılmaktadır.

 

             08.Nisan.2008 tarihinde yapılan birinci yönlendirme komite toplantısında,(Steering Committee meeting) belediyeler için yönlendirme komitesi ile müşavir firmanın en büyük risk olarak gördüğü, bazı belediyelerde AAT için önerilen sahaların mülkiyetlerinin  güvence altına alınmaması tehlikesi, Belediyemiz PROJE yetkilileri  İzzet AKÇA ve Öden YAPICI tarafından, “Çevre ve Orman Bakanlığı IPA/MoEF/ÇOB Birimi Başkanı Ercan TORTOP,AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu temsilcisi Elif TORCU TAŞ,DPT temsilcisi Hasan ÇOBAN,CFCU/MFİB temsilcisi Yeşim ÇOŞAR,İller Bankası temsilcisi Ganime GÜZEL,COWI WasteWater Consortium/Project Manager-Proje Müdürü Dr. Merih KERESTECİOĞLU’ndan oluşan komite adına,Soma Atıksu Arıtma tesisi taşınmaz tapusu ECD/Avrupa komisyonu Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Sn.Elif Torcu TAŞ’a” teslim edilerek giderilmiştir.

             Belediye Başkanımız Hasan ERGENE’ye SOMA AAT projesi için gösterdiği gayret ve bu örnek çalışmaları için teşekkür edilerek,Soma Belediyesi mülkiyet edinimini hızlı ve çok çabuk bir şekilde gerçekleştirmesinden dolayı,proje yararlanıcısı 15 belediye arasında Ayın örnek Belediyesi seçilmiş ve müşavir firma aylık bülteninde yer alacağımız belirtilmiştir.

 

SOMA BELEDİYESİ ARITMA TESİSİ TAŞINMAZ TAPUSU