Anasayfa HaberlerMobil Hava Kalitesi Ölçüm Aracı, SOMA'DA

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Mobil Hava Kalitesi Ölçüm Aracı, SOMA'DA

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin beraberinde getirdiği en önemli çevre sorunlarından bir tanesi de hava kirliliğidir. Hava kalitesinin doğru bir şekilde tespit edilmesi, hem insanların sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için alınabilecek tedbirlere ışık tutması hem de Çevre Mevzuatında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Yapılacak ölçümlerle Hava kirliliğinin, çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini görmek,önlemek veya azaltmak için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve oluşturmak, tanımlanmış metotları ve kriterleri esas alarak hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek, hava kalitesi ile ilgili yeterli bilgi toplamak ve uyarı eşikleri aracılığı ile halkın bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Türkiye’nin sahip olduğu en bol fosil kaynaklı yakıt, düşük kaliteli ve yüksek derecede kirlenmeye yol açan linyittir. Rezerv bakımından oldukça zengin olan ülkemizde enerji üretiminin belkemiğidir. Ancak bu tür kömürün kullanımı çok yüksek miktarlarda kükürt dioksit (SO2), azot oksitler (NOx), karbonmonoksit (CO), Ozon (O3), hidrokarbonlar, partiküler madde (PM) ve kül oluşturmaktadır. Bu atıklar, çevre sağlığına çok çeşitli biçimlerde etki etmektedirler.
İlçemizde yaşanan en önemli çevre sorunlarından biride Hava Kirliliğidir. İlçemizin topoğrafik yapısı ve meteorolojik koşulları nedeniyle özellikle kış aylarında evsel ısınmada fosil yakıtların kullanımı ile artmaktadır.İlçemiz;Hava kalitesini olumsuz etkileyen kirletici parametrelerin ölçümü,emisyon envanterlerinin oluşabilmesi, İlçemizin maruz kaldığı emisyon konsantrasyonları ve dağılımlarının belirlenebilmesi, hava kirleticilerin çevreye, insan sağlığına ve dolayısı ile ekonomiye verdiği zararı belirleyip, hava kirliliğini azaltıcı stratejiler için projeksiyonlar yaparak, tüm taraflara sürdürülebilir kalkınma için bilimsel destek sağlamaktır.Ayrıca,,hava kirletici parametrelerinin güncellenebilmesi ile Soma’daki Hava Kirliliğinin İzlenmesi için Mobil Hava Kalitesi Ölçüm Aracı ‘nın gelmesi  sağlanmıştır.
Belediyemiz; Mobil hava kalitesi ölçüm aracının ilçemizde ölçümler yapmak üzere, 16.12.2009 tarihinde Valilik Makamı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat ederek, talebimiz Çevre ve Orman Bakanlığı-Çevre Referans laboratuarına iletilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığının sahip olduğu 3 adet mobil hava kirliliği ölçüm araçlarından biriside 25.03.2010 tarihinde ilçemize getirilerek, Soma Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı Hasan ERGENE ile protokol imzalanarak çalışmalara başlanmıştır.
Cihazın kurulumu, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Referans laboratuarı teknik uzmanları Çevre Mühendisi Erdem YAMAN, Meteoroloji Mühendisi Mustafa EKİCİ tarafından ilçemiz hava kirliliğini karakterize edebilecek ölçüm örnekleme noktaları tespiti çalışmaları yapılmış, ölçüm cihazı Çevre referans Teknolojileri firma teknik sorumlusu Süleyman ALP tarafından akreditasyonu, kurulumu, test ve bağlantıları gerçekleştirilmiştir. Cihazın konumlandırılması mobil araç çalışma bölgelerinde uygun yerde sabitlenerek, çalışmaların 3 aylık periyotta üç farklı örnekleme noktasına konumlandırılması planlandığından öncelikle ölçüm cihazının çalışma bölgesinde lojistik bazı kriterlerin gerekliliği de değerlendirilmiştir.
Son teknoloji ölçüm cihazları ile donatılmış Mobil Hava Kirliliği Kontrol aracı sayesinde, ilçemizin istenilen noktasın ortamdaki hava kirliliği parametreleri ölçülerek, kirliliğin kaynağı tespit edilmektedir. Bu sayede ileri ki yıllara yönelik eylem planları hazırlanabilecektir.

Mobil Hava Kalitesi Ölçüm Aracında bulunan cihazlar; Kükürt Dioksit (SO2) Otomatik Analizörü, Partikül Madde (PM10) Otomatik Analizörü, Karbon monoksit (CO) Otomatik Analizörü, Ozon (O3) Otomatik Analizörü ve Azotoksit (NOx) Otomatik Analizördür.
İlçemize getirilen Mobil Hava Kirliliği Ölçüm aracında; Ortam havasında bulunan yukarıdaki parametrelerin ölçümü yapılacaktır.

Çevre ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla Hava Kalitesi İzleme Ağı kurulmuştur. Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü Garajına konumlandırılan ölçüm cihazının tüm akreditasyonları yapılarak 25.03.2010 tarihinden itibaren Çevre ve Orman Bakanlığının mevcut hava kalitesi izleme ağına entegre edilmiştir.

Ölçüm Sistemleri ve sensörlerle toplanan bilgiler araçta bulunan bilgisayarda derlenip kayıtlandıktan sonrada, GPRS modemle merkezimizde bulunan Ana Bilgisayara insan müdahalesi olmadan aktarılmakta ve internet üzerinden 7 gün 24 saat izlenebilmektedir. Söz konusu hava kirliliği ölçüm verileri Çevre Referans laboratuarı merkez bilgisayarlarında değerlendirilerek saatlik ortalamalar şeklinde www.havaizleme.gov.tr veya www.soma.bel.tr bulunan http://www.havaizleme.gov.tr/StationInfo.aspx?ST_ID=35 linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.