Anasayfa HaberlerManisa İl Özel İdaresi, Soma/Kırkağaç İlçe Ve Belde Belediyeleri Çevre Hizmetleri Birliğinden (Somkırçeb) İlan

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Manisa İl Özel İdaresi, Soma/Kırkağaç İlçe Ve Belde Belediyeleri Çevre Hizmetleri Birliğinden (Somkırçeb) İlan

     5355 Sayılı Mahalli idare Birlikleri  Kanununun 11. maddesi ve Birlik tüzüğünün 16 – 17 ve geçici 1. maddeleri gereğince gündemdeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 01.02.2008 Cuma  günü saat 14.00’de N.Danışman Mah. Atatürk Caddesi No: 71 / B blok Soma adresinde bulunan  ( Öğretmen evi lokali Toplantı salonunda) SOMKIRÇEB’ nin, Valilik Makamının 17.01.2008 gün ve 702 sayılı yazılarına istinaden ilk toplantısı  yapılacaktır.

 

 İlanen duyurulur.

 

 

 

 

G Ü N D E M

 

1- Açılış

2- Geçici divan başkanlığının oluşturulması Hk.

3- Birlik Başkanı seçimi Hk.

4- Birlik Meclisine 2 asil 2 yedek  Divan  Katibi seçimi Hk.

5- Meclis 1. ve 2. Başkan vekili seçimi Hk.

6- 5 Adet Birlik Encümen üyesi seçimi Hk.

7- 5 Adet plan ve bütçe komisyonu üyesi seçimi Hk.

8- Birlik tüzüğünde yer alan 15,17 ve 45 maddelerde değişiklik yapılmasının görüşülmesi Hk. 

9- Birlik tüzüğünün 40. maddesinde düzenlenen üye ve kurucu birlik üyelerinin, Birliğin faaliyet giderlerine katılım payları oran ve ölçütünün belirlenmesi Hk.

10- Birliğe personel ataması yapılıncaya kadar Birliğin sekretarya ve mali işlemlerini yürütecek personelin atanmasının görüşülüp karara bağlanması Hk.