Anasayfa HaberlerKurtuluş İlköğretim Okulunun Küçük İzcilerin

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Kurtuluş İlköğretim Okulunun Küçük İzcilerin

Kurtuluş İlköğretim Okulunun Küçük İzcilerin’den Örnek Davranış

Kullanılmış piller doğaya bırakıldığında canlı yaşamını tehdit ediyor.

 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak,31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”01.01,2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yönetmeliğin 8.maddesinde “Belediyelerin Görev ve Yetkileri” başlığı altında verilen görevleri gerçekleştirme amacıyla, Soma Belediyesinin başlatmış olduğu atık pil toplama kampanyasına destek tüm hızıyla devam ediyor.  Atık pil toplama ile ilgili okullarımız konuya duyarlılık gösteriyor.

İlçemiz Kurtuluş İlköğretim Okulu’nun küçük izcileri, büyüklerine örnek olarak, doğanın pilini bitirmeme konusunda kendilerinin geliştirdiği projelerle çalışmalarını sürdürerek, “Gelin, yarının işini bugünden yapalım, Yarınlarımıza ve biz gelecek nesillere, çocuklara yaşayabilecekleri bir dünya bırakın” istemleriyle, Çevreye zararlı çinko-karbon piller yerine, çevre dostu doğaya zarar vermeyen pil kullanılmasını isteyerek, bu pillerin yapılarında(alkalin piller)doğaya zararlı civayı barındırmadığını belirttiler.

 Geleceklerini düşünen çevre gönüllüleri minik izciler, “Çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden “atık pillerin” doğaya verecekleri zararları önleme adına, küçük bir katkı ile geleceğe temiz bir çevre bırakmanın gururu ile başlatmış oldukları yeni bir proje ile “atık pillerin zararları” konulu beyaz ve tertemiz bilgilendirme bildiri kâğıtlarını dondurma külahlarına benzeterek yaptıkları külahları, mahallelerindeki komşularına ve çevrelerine dağıtarak güzel ve yararlı bir işi eğlenerek yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını”  belirttiler. 

            Soma Belediyesi, Çevre Koruma ve Atık yönetimi işbirliği ile 10.03.2009 tarihinde dolmuş olan atık pil kumbaraları teslim alınmıştır. Okulumuz,  23,00 kg atık pil toplayarak 2009 Yılında Pil kumbaralarını dolduran 1. okul olmuşlardır.  Belediyemiz yetkilileri ve okul idarecileri tarafından çevreye katkılarından dolayı küçük izcilere teşekkür edilerek bu çalışmaların devamını istediler. Küçük izciler de; Çevrenin korunması, temizliği ve geliştirilmesi konusunda tehlikeli atık sınıfından olan atık pilleri toplama çalışmalarına devam edeceklerini, yaşadığımız bu topraklarda birbirimizin ve tüm canlıların haklarına saygılı sağlıklı ve güzel bir çevrede anlayış içinde, ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediler.

 Atık pillerin zararı çok;1865 yılından buyana insanlığın hizmetinde olan ve bugün günlük yaşamımızda yer alan birçok cihazda kullanılarak hayatımızı kolaylaştıran piller; kadmiyum,

Kurşun, civa,çinko gibi ağır metalleri içermektedir. Bu kimyasal maddeler atık pillerin gelişigüzel çevreye atılması veya evsel atıklarla karıştırılması durumunda suda çözülerek, insan vücuduna solunum, içme suyu ve besin zinciri yolu ile girerek, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemektedirler. Örneğin civa,böbreklerde ve karaciğerde tahribat,kas güçsüzlüğü,denge bozukluğu,sağırlık,kanser ve sakat doğumlara neden olabilmektedir.