Anasayfa HaberlerKış geliyor kalorifer kazanlarına dikkat!!!!!

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Kış geliyor kalorifer kazanlarına dikkat!!!!!

İlçemizde hava kalitesinin arttırılması, diğer yetkili kurumlar birlikteliğinde Müdürlüğümüzün başlıca hedeflerinden olup bu konuya çok büyük bir hassasiyetle yaklaşılmaktadır. Ancak; ısınmada halen büyük oranlarda kömür kullanılan ilçemizde, evsel ısınmanın başladığı kış sezonunda belli oranlarda hava kirliliği sorunu yaşanmaktadır.
Çevre ve Orman Bakanlığının 2009/15 nolu Genelgesiyle,2009-2010 Kış Sezonu için Manisa İlinde yapılan derecelendirmeye göre; I. Grup Kirli İlçeler; Merkez İlçe, Ahmetli, Akhisar, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Saruhanlı, Turgutlu ve Soma ilçemizde yer almaktadır.
Hava Kirliliğinin önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda,yakıtın kalitesi kadar yakma sistemlerinin özellikleri de çok büyük önem arz ettiğinden, 31/08/2009 tarih ve 06 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararında bu yönde düzenlemeler yapılmıştır. Katı yakıtlı ve manuel yakıt besleme sistemli kalorifer kazanlarının bulunduğu merkezi ısıtmalı binalarda kış aylarında yapılan denetimlerde özellikle ilk yakmalarda ve kömür beslemeleri esnasında bacalardan yoğun şekilde is ve duman çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Makina Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilciliğinden alınan görüş yazısında özetle; stoker yakıt besleme sisteminin yanma istikrarının sağlanmasında, yakma veriminin arttırılmasında ve karbon monoksit ve duman gibi hava kirletici emisyonlarının azaltılmasında yarar sağlayacağı belirtilmekte ve yapılan araştırmalarda stokerli sistemin yer yer %40 lara varan yakıt tasarrufu sağladığı yönünde veriler elde edildiği,belirtilmektedir.
Bu tespitler neticesinde, ilçemizde merkezi ısıtmalı binalarda kurulu olan katı yakıtlı kalorifer kazanlarında mevcut bulunan manuel(elle) yakıt besleme sistemleri yerine 2009-2010 kış sezonundan itibaren bu sezonda da stoker(otomatik) yakıt besleme sistemine ilçemizde de MÇK kararıyla geçilmiş olması gerekmektedir. Bu MÇK Kararıyla; Elle beslemeli katı yakıtlı kazanların stokerli sistemle değiştirilmesi için ilk kararda son süre olarak belirtilen 30 Kasım 2009 tarihi vatandaşlarımızdan gelen erteleme taleplerinin Valiliğimizce uygun bulunması sonucunda fiili olarak 2010-2011 kış sezonu başlangıcına kadar uzatılmıştır.Bu kapsamda 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren elle beslemeli merkezi ısıtma sistemi kullanmaya devam eden apartman, site, toplu konut v.b. yerler için 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası uygulaması yapılacaktır.
2872 sayılı Çevre Kanunun 20/d maddesinde bulunan “Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde öngörülen cezalar bir kat artırılarak verilir.” hükmü gereği;

   Fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için 2010 yılı sonuna kadar, 792 TL.olup Bu cezai sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir