Anasayfa HaberlerKarbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat! Isınırken canınızdan olmayın !!!

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat! Isınırken canınızdan olmayın !!!

               İçinde bulunduğumuz kış mevsimi itibariyle, yazılı ve görsel medya aracılığıyla, meteorolojik şartlardan ve bakım ihmallerinden kaynaklanan doğal gaz, şofben ve soba zehirlenmeleri yoluyla, değişik şehirlerimizde ferdi veya toplu şekilde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın haberlerini üzülerek duymaktayız. Halkımızın bu hayati önem arz eden konu hakkında bilinçlenmesini sağlamak amacıyla, açıklanan hususlara gerekli özenin göstermeleri gerekmektedir. Şehirlerde yaşanan hava kirliliğinin en büyük sebebinin konutlarda kullanılan kalitesiz kömür olduğu “Kalitesiz kömür kullanımının yanında bir kaloriferlerin yeterince eğitimli kişiler tarafından yakılmaması da kirliliği arttıran faktörlerin başında yer almaktadır.
               Kış mevsiminde, havaların aşırı soğuması ile birlikte artan fosil yakıt kullanımı nedeniyle hava kirliliği kentlerde önemli bir sorun olmaya devam etmekte,  yakıt olarak kömür kullanılan her kentte yoğun hava kirliliği yaşandığı bilinmektedir.İlçemizde ısınmada kalorifer ve soba kullananların, Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen yakma saatlerine, yakıt kalitesine, yakma kazanı işletme talimatlarına, baca temizliklerinin yapılmasına titizlikle riayet etmeleri ile kazanların ateşçi ehliyetli kişilerce yakılması, halkımızın hava kirliliğinden en az etkilenmesine katkı sağlayacağı bilinmelidir.
              Havanın soğumasının çeşitli hastalıkları tetiklediği, soğuk hava ve hava kirliliği nedeniyle, kaloriferlerin yoğun olarak yandığı saatler olan sabah 06.00/07:30,Akşam 18.00/19:30 da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya halkımızın özen göstermesi gereklidir. Kaloriferlerin yoğun çalıştırıldığı saatlerde konutlarımızdaki temiz havayı korumak için pencereler açılmamalı, aksine pencerelerin izolasyonu yapılarak, dışarıdaki kirli havaya karşı önlem alınmalıdır. Ayrıca bu kişiler yoğun sigara dumanı olan kahvehane gibi ortamlardan uzak durmaya dikkat etmelidir. Çünkü bu ortamlar, dışarıdaki hava kirliliği kadar tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Karbon monoksit gazı zehirlenmeleri, genelde baca tıkanmalarından kaynaklanmaktadır.
               Baca tıkanmaları, Fosil yakıtlardan bir metreküp doğalgaz yandığı zaman metan gazının kimyasal özelliğinden ötürü bacadan yaklaşık olarak 1,6 kilogram su buharı atmosfere atılmakta ve baca iyi yalıtımlı değilse, bu su buharı bacanın içinde yoğunlaşmaktadır. Bu durum baca içi sıvalarının dökülmesine ve sonuçta bacaları tahrip ederek tıkanmalarına yol açtığı bilinmektedir. Doğalgaz ve bacalı cihaz, şofben ve soba kullanımında, üzücü sonuçları olan olayların yaşanmaması ve yaşamların kurtarılması için şu önlemlerin mutlaka alınması gerekiyor:
 
— Bacalar yılda en az bir kez mutlaka temizlettirilmeli.
 
— Bacalara, baca şapkası takılmalı.
 
— Bacada su buharı yoğunlaşması olduğundan, bacalar mutlaka yalıtımlı yaptırılmalı.
 
— Gaz kokusu hissedildiğinde ortam derhal havalandırılırken, kibrit ve çakmak kullanılmamalı, elektrikli cihazlar çalıştırılmamalı, elektrik düğmeleri açılıp, kapatılmamalı.
— Baca gazı kokusu hissedildiğinde, cihazlar kapatılarak, ortam acilen havalandırılmalı.
              
                Uzmanlar, Karbon monoksit zehirlenmelerinin genellikle soba kullanılan evlerde, lodos ya da kıble yönünden esen rüzgârların şiddetli olduğu zaman ortaya çıktığı,kömürün tamamen yanmamasına bağlı olarak oluşan karbon monoksit gazının ev içine yayılmasıyla zehirlenmelerin meydana geldiği, renksiz ve kokusuz olan bu gazın zehirlenme başlangıcında hiçbir belirti vermediği için insanları, farkına varmadan "sinsi bir katil" gibi zehirlediği belirtilmektedir.
               
 
 
               Karbon monoksit zehirlenmesi olan kişide yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, göğüs ağrısı, uyku hali, bulantı, kusma, çarpıntı, görme bulanıklığı, huzursuzluk şeklinde ortaya çıkmaktadır.

                  Mevsimsel meteorolojik şartların değişimine bağlı, güneyden esen Lodos rüzgârları tehlikeli biçimde estiğinde mümkün olduğunca sobanın kısa süreli yakılması, evin sık sık havalandırılması ve gece daha erken bir saatte sobanın söndürülmesiyle karbon monoksit gazından zehirlenmenin önlenebilmesi için alınması gereken tedbirlerdir.
                 Ülkemizde her yıl bina yangınlarının %20’si temizlenmeyen bacalardan ileri gelmektedir. Oysa her yıl kış mevsimine girilmeden önce düzenli olarak yapılacak baca temizliği, bu tür kazalarda can kaybını önleyeceği gibi, milyarlarca liralık zarar oluşmasını da engelleyecektir. Temizlenmemiş ve doğru kurulmamış sobalardan dolayı özellikle rüzgârlı havalarda evlerde “baca tepmesi” dediğimiz olaylar sık aralıklarla meydana gelmektedir. Lodoslu kış aylarında sıcaklığın artması ile hava sıcaklığı baca gazı sıcaklığına yaklaşır. Bunun sonucu bacanın çekim gücü düşer. Baca gazı, soba ve boruların üzerindeki boşluklardan ve çatlaklardan sızmaya çalışır. Bu da oda içinde duman oluşturur. Baca gazının tepmesi sonucu içinde bulunan çok zehirli karbon monoksit gazı zehirlenmelere neden olmaktadır.
                Bacanın çekmemesi ya da rüzgârın oluşturduğu basınç nedeniyle borudaki karbon monoksit gazı odaya yayılır. Karbon monoksit renksiz ve kokusuz bir gaz olduğu için kolay kolay fark edilemez. Nefes yoluyla derhal kana karışarak kalp ve beyne oksijen ulaşmasını engeller. Bu tür zehirlenmeler sıklıkla ölümle sonuçlanır. Sobadan çıkan yangın ve karbon monoksit zehirlenmelerine karşı en etkili önlem bacaların yılda bir kez temizlenmesi ile soba boru bağlantılarının kontrolü, deforme olmuş soba borularının kullanılmamasıdır. Bacalar temizlenmediği ve soba, şofben, kombi gibi yakıcılar doğru şekilde kurulmadığı takdirde yakıt türü ne olursa olsun (kömür, odun, doğal gaz, LPG, karosen, gaz yağı) yetersiz yanma gerçekleşir. Yetersiz yanmada duman fazla, alev azdır. Bu nedenle hem ısıtmaz, hem zehirli gazlarla (karbon monoksit) partikül oluşmasına neden olur. Partiküllerin bacayı tıkaması yangına ve içerde hapis kalan gazlar da evde bulunan kişilerin zehirlenmesine yol açar. Rüzgârlı havalarda dumanın geri dönmesini engellemek için mutlaka“baca başlığı” kullanılmalıdır. Bacalar yeterli yalıtıma sahip olmalıdır. Yalıtılmamış bacalar hızlı şekilde soğur. Soğuyan bacalarda sıcak gazın içindeki nem yoğunlaşarak hızlı tıkanmaya yol açar. Duvarlardaki is lekeleri baca tıkanmasının habercisidir.Baca yüksekliğinin yeterli olması, baca çekişini iyileştireceğinden etkili baca yüksekliği tek katlı binalarda ve çok katlı binaların en üst katında en az 3,5 en fazla 5 metre olmalıdır. Bacanın çatıdan itibaren yüksekliği en az 1 metre olmalıdır. Çevresindeki engellerden etkilenmemesi için bacaların çatının en tepe noktasından itibaren yüksekliği en az 50 – 80 cm. olmalıdır.
            Sobada lastik, plastik, boya, petro kok, araba lastiği, asfalt ve tıbbi atık gibi çöpler yakılmamalı ve yanmakta olan sobaya kesinlikle çöp atılmamalıdır. Bu tür atıklar sobada yakıldığı zaman çok zararlı ve zehirli kirletici gazlar oluşur.
 
SOBA NASIL YAKILIR?
“Sobaların bilinçsiz yakılması da hava kirliliğini arttıran etkenlerin başında gelmektedir.
Halkımızın usulüne uygun soba kullanmaları ve uygun yakma tekniklerini içeren eğitimler, Yakma sezonu öncesinde her yıl halkımıza Belediyemiz Çevre Koruma Müdürlüğü organizasyonda gerçekleştirilmektedir. Konu ile ilgili bilgiler sürekli olarak verilip,gerekli kontroller düzenli olarak yapılmaktadır.
1. Sobanızı önerildiği şekilde uygun yere kurunuz.
2. Mutlaka üstten tutuşturunuz.
3. Asla yanmakta olan kömürün üzerine ilave kömür dökmeyiniz.
4. Üst bölümde tam yanma gerçekleşip kömür kor haline gelmeden alt ve üst hava alma kapaklarını kapatmayınız.
Çünkü...
* İdeal yanma sağlamak ve bacanın kurum tutmasını önlemek için sobayı, baca deliğine en yakın yere en az boru ve dirsek kullanarak kurunuz.
* Isıdan daha iyi yararlanmak için, duvar ile soba arasında yaklaşık 50cm mesafe bulunmalıdır.
* Sobanın arkasına koyacağınız, parlak ve ısıya dayanıklı yansıtıcı bir levha odanızın daha iyi ısınmasını sağlar.
* Linyit kömürü kolay tutuşur. Birkaç tahta parçası ve çıra ile tutuşturulabilir. Soma linyit kömürünün içinde %30-35 oranında uçucu madde bulunmaktadır. Üstten yakma ile yanabilir özellikteki bu gazların alev içinden geçerken yakılması ve hava ile çevreye atılan zararlı gazların en aza indirilmesi sağlanmış olacaktır.
*Evi ısıtmak amacıyla soba kullanıyorsanız, baca çekişinin iyi olması, etkili yanma sağlayan, çevreye duman yaymayan kaliteli sobalar kullanın. Gerek kalorifer gerekse de sobalarda kalorisi yüksek, kirlilik oranı düşük standartlara uygun kömür ve sıvı yakıtların kullanın.
* Yanan sobaya üstten kömür ilave edilirse; alttaki ateşin etkisi ile ilave edilen kömür bünyesindeki yanabilir gazlar yanmadan baca ile çevreye verilir.
* Üst bölümde tam yanma gerçekleşmeden alt ve üst hava alma kapakları kapatılırsa, kömürün tutuşma süresi uzayacağından, yanmadan çıkan gaz miktarı artacaktır.Sonuç olarak, unutmayalım ki…Önerilere uyulmadığı takdirde; hava kirliliği hepimizi rahatsız edeceği ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi çok daha üzücü olaylarla sebebiyet verilebileceği unutulmamalıdır. Uygunsuz bir yakma sizi daha az ısıtıp, daha çok ısınma masrafı yapmak zorunda bırakacaktır.
Daha sağlıklı ve temiz havada daha uzun yıllar yaşamanız dileklerimizle.

SOMA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ         05.01.2009