Anasayfa HaberlerIsınma Amaçlı Katı Yakıtların Kullanılması, yanma veriminin arttırılması

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Isınma Amaçlı Katı Yakıtların Kullanılması, yanma veriminin arttırılması

KALORİFER KAZANI YAKMA TALİMATI İLE İLGİLİ ESASLAR
Kış gelmeden önce ısınmada kullanılacak yakıtların yanma veriminin arttırılmasını, buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılmasını sağlamak için;
 
  • soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik olarak temizlenmesi,
  • kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kaybının önlenmesi,
  • tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin yapılması,
  • kazan dairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulması,
  • soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranması,
  • kalorifer kazanlarının tekniğe uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacakların ateşçi ehliyet belgesine sahip kişiler olması gerekmektedir.
 
Merkez ilçe ve diğer ilçelerde; ısınma kaynaklı hava kirliliğinin kontrolüne yönelik yapılacak Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 28.09.2010 tarihinde yayımlanan “Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi” konulu 2010/14 (16691)sayılı genelge si uyarınca ilçemizde Kış döneminde Hava Kirliliğinin Kontrolüne yönelik alınacak tedbirler ve yakıt programı esasları içeren (konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesisleri, yakma saatleri, ateşçi ehliyet belgesi, baca temizlik belgesi v.b.)denetimler; belediye mücavir alanları içinde, Soma Kaymakamlığı Hava Kirliliği Kontrol Komisyonu tarafından denetimler 2010/2011 Kış sezonu boyunca yapılacak ve sonuçları hakkında İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilecektir.
Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından halkımızdan gelen talepler doğrultusunda Soma Belediye Meclisi’nin 2010 mali yılı Belediye Gelir Tarife Cetveli’nde belirlenen ücretler mukabilinde baca temizlikleri yapılmakta ve baca temizlik belgesi verilmektedir veya müracaat halinde gerekli kontroller yapılmaktadır.
Kalorifer kazanlarında tam yanma ve tam verimin sağlanması açısından, Kalorifer kazan dairesinde, “Kalorifer Kazanını Yakma Talimatı” gözle görünür bir yere asılmalı ve kalorifer kazanları yakma talimatında belirtilen dış ortam sıcaklığına göre yakılmalıdır.
Yukarıda belirtilen hususlara uymayanlar hakkında; kış sezonunda yapılacak denetimlerde ilgililere 396 ila 792 Yeni Türk Lirası cezai işlem uygulanacaktır.