Anasayfa HaberlerIsınma amaçlı katı yakıtların kullanılması saatleri ile ilgili esaslar

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Isınma amaçlı katı yakıtların kullanılması saatleri ile ilgili esaslar

 
 ISINMA AMAÇLI KATI YAKITLARIN KULLANILMASI, SICAKLIK ŞARTLARI VE YAKMA SAATLERİYLE İLGİLİ ESASLAR
 
                  Kış gelmeden önce ısınmada kullanacak yakıtların yanma veriminin artırılmasını, buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılmasını sağlamak amacıyla;Soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizlenmesi, kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin yapılması,kazan dairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulması, soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranması,kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılarak kazan bakımı işlerinde çalıştırılacaklar için “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kurslarına” katılımın ve “ateşçi ehliyet belgesi” aranması gerekmektedir.Ayrıca evsel ısınma amaçlı yakıt tüketicilerinin,uygunluk izin belgesi verilen torbalanmış kömür dışında “Satış İzin Belgesi” bulunmayan, ,menşei belli olmayan,açık-dökme, sanayi amaçlı toz-pirinç cinsi, ithal ve yerli kömürler ile prinaları kullanması Valilik kararları doğrultusunda yasaklanmıştır.
 
                    İlçemizde;Soba ve kaloriferlerin yakma koşulları;kalorifer ve sobalar,dış ortam sıcaklığı (gece ve gündüz)  15 0C nin altında olduğu günlerde yakılacaktır.İşyerlerinde  kalorifer ve sobalar, bina iç ortam sıcaklığı 18 0C, konutlarda ise 20 0C dan yukarıda olmayacak şekilde ayarlanacaktır.İlçemizin meteorolojik verileri ve topoğrafik yapısı dikkate alınarak kirli havanın zararlarına karşı insan sağlığını korumak amacıyla kaloriferlerin ilk yakma(ateşleme) saatleri;
 
  Sabah : 06.00 ile 07.30
  Akşam : 16.00 ile 18.00 arası olarak belirlenmiştir. Bu saatlerden sonra ilk ateşleme veya aşırı besleme yapılmaması gerekmektedir.
 

                    Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarında, iç ortam sıcaklığı 20 oC dan yukarı olmayacak şekilde devamlı(kontrollü)olarak, kalorifer ve sobalar  hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılacaktır.
 
                 Kalorifer kazanlarının bulunduğu yakma tesislerinde;Kalorifer kazan dairesinde, “Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı” , “Baca Temizlik Belgesi” ,“Ateşçi Ehliyet Belgesi” gözle görünür bir yere asılmalı ve kalorifer kazanları yakma talimatında belirtilen teknik şartlara ve dış ortam sıcaklığına uygun olarak yakılmalıdır.İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde stokerli sistemlerin sürekli (non-stop) yanmasının sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olması, sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir.
 
   Hava Kirlilik derecesi bir olarak tespit edilen İlçemiz de katı yakıtlı kalorifer sistemlerinin stoker (otomatik) mekanik yakıt beslemeli olması,kalorifer kazanlarının ateşçi ehliyet belgesine sahip kişilerce yakılması ve kış sezonu( ilk yanma) başlamadan önce sobalı ve merkezi ısıtmalı kaloriferli binaların bacalarında gerekli temizlik ve bakım çalışmalarının yapılması hava kalitesinin ve insan sağlığının korunması açısından  zorunludur.Gerekli ve zorunluluk görülen hallerde,binaların bacalarına partikül madde tutucu filtre sistemi taktırılması da istenilebilecektir.Yukarıda belirtilen düzenlemeleri yapmadıkları tespit edilenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılacaktır.        
     
 Daha temiz bir hava solumak için yakma ve ısınma konusunda tüm bireylerin Çevreye olan sorumluluklarını dikkate alarak yukarıda belirtilen esaslara uymaları önemle duyurulur.
 
 
          17.10.2011 Soma Belediye Başkanlığı-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü