Anasayfa HaberlerIsınırken Canınızdan Olmayın, Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmeleri

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Isınırken Canınızdan Olmayın, Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmeleri

 ISINIRKEN CANINIZDAN OLMAYIN, KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLENMELERİ

 

                     İçinde bulunduğumuz kış mevsimi itibariyle,ısınma amaçlı kalorifer ve sobaların yoğun olarak yakıldığı bu günlerde  meteorolojik şartlardan ve bakım ihmallerinden kaynaklanan karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri yaşanmaktadır.Bu tür elim olayların yaşanmaması amacıyla  halkı uyarıcı ve alınması gereken tedbirler konusunda ilgili kurumların gerekli çalışmaları yapmaları konusun da,Manisa Valiliği,Halk Sağlığı Müdürlüğünün konu hakkında halkın bilgilendirilmesini içeren yazıları kapsamında;(tıklayınız) Halkımızın bu hayati önem arz eden konu hakkında bilinçlenmesini sağlamak amacıyla, açıklanan hususlara  özen göstermeleri gerekmektedir.

                     Kış mevsiminde, havaların aşırı soğuması ile birlikte artan fosil yakıt kullanımı sonucu linyit kömür kullanılan her kentte hava kirliliği önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.İlçemizde evsel ısınmada kalorifer ve soba kullanıcılarının,Manisa Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen yakma saatlerine, yakıt kalitesine, yakma kazanı işletme talimatlarına, baca temizliklerinin yapılmasına titizlikle riayet etmeleri ile kazanların ateşçi ehliyetli kişilerce yakılmasına uymaları yasal bir zorunluluktur. 

               Karbon monoksit zehirlenmelerinin genellikle soba kullanılan evlerde, lodos ya da kıble yönünden esen rüzgârların şiddetli olduğu zaman ortaya çıktığı,kömürün tamamen yanmamasına bağlı olarak oluşan karbon monoksit gazının ev içine yayılmasıyla zehirlenmeler meydana gelmektedir. Temizlenmemiş ve doğru kurulmamış sobalardan dolayı özellikle rüzgârlı havalarda evlerde “baca tepmesi” dediğimiz olaylar sık aralıklarla meydana gelmektedir.Lodoslu kış aylarında sıcaklığın artması ile hava sıcaklığı baca gazı sıcaklığına yaklaşır. Bunun sonucu bacanın çekim gücü düşer. Baca gazı, soba ve boruların üzerindeki boşluklardan ve çatlaklardan sızmaya çalışır. Bu da oda içinde duman oluşturur. Baca gazının tepmesi sonucu içinde bulunan çok zehirli karbon monoksit gazı zehirlenmelere neden olmaktadır.Bacanın çekmemesi ya da rüzgârın oluşturduğu basınç nedeniyle borudaki karbon monoksit gazı odaya yayılır. Karbon monoksit renksiz ve kokusuz bir gaz olduğu için kolay kolay fark edilemez. Nefes yoluyla derhal kana karışarak kalp ve beyne oksijen ulaşmasını engeller. Bu tür zehirlenmeler sıklıkla ölümle sonuçlanmaktadır.

Karbon monoksit gazı zehirlenmeleri, genelde baca tıkanmalarından kaynaklanmaktadır. Baca tıkanmaları, Fosil yakıtlardan bir metreküp doğalgaz yandığı zaman metan gazının kimyasal özelliğinden ötürü bacadan yaklaşık olarak 1,6 kilogram su buharı atmosfere atılmakta ve baca iyi yalıtımlı değilse, bu su buharı bacanın içinde yoğunlaşmaktadır.Bu durum baca içi sıvalarının dökülmesine ve sonuçta bacaları tahrip ederek tıkanmalarına yol açtığı bilinmektedir.

 Karbon monoksit gazı zehirlenmelerinin yaşanmaması ve yaşamların kurtarılması için felaket başa gelmeden  aşağıda belirtilen koruyucu  önlemlerin mutlaka alınması gerekiyor;

 

  • Bölgemizde lodoslu günlerde karbonmonoksit gazı zehirlenmelerini önlemek amacıyla, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bölgemiz için öngörülen hava tahmin raporları http://www.dmi.gov.tr/tahmin/il-ve ilceler.aspx?m=SOMA#sfB hassasiyetle takip edilmeli,
  • Bacalar yılda en az bir kez mutlaka temizlettirilmeli.Sobadan çıkan yangın ve karbon monoksit zehirlenmelerine karşı en etkili önlem bacaların yılda bir kez temizlenmesi ile soba boru bağlantılarının kontrolü, deforme olmuş soba  borularının kullanılmamasıdır. Bacalar temizlenmediği ve soba, şofben, kombi gibi yakıcılar doğru şekilde kurulmadığı takdirde yakıt türü ne olursa olsun (kömür, odun, doğal gaz, LPG, karosen, gaz yağı) yetersiz yanma gerçekleşir. Yetersiz yanmada duman fazla, alev azdır.Bu nedenle hem ısıtmaz, hem zehirli gazlarla (karbon monoksit) partikül oluşmasına neden olur. Partiküllerin bacayı tıkaması yangına ve içerde hapis kalan gazlar da evde bulunan kişilerin zehirlenmesine yol açar.
  • Bacalara, baca şapkası takılmalıdır.. Rüzgârlı havalarda dumanın geri dönmesini engellemek için mutlaka“baca başlığı” kullanılmalıdır.
  • Bacalar yeterli yalıtıma sahip olmalıdır. Bacada su buharı yoğunlaşması olduğundan, bacalar mutlaka yalıtımlı yaptırılmalı. Yalıtılmamış bacalar hızlı şekilde soğur. Soğuyan bacalarda sıcak gazın içindeki nem yoğunlaşarak hızlı tıkanmaya yol açar. Duvarlardaki is lekeleri baca tıkanmasının habercisidir.  
  • Baca gazı kokusu hissedildiğinde, cihazlar kapatılarak, ortam acilen havalandırılmalı,havalandırılırken kibrit ve çakmak kullanılmamalı,elektrikli cihazlar çalıştırılmamalı,elektrik düğmeleri açılıp, kapatılmamalı.
  • Baca yüksekliğinin yeterli olması,baca çekişini iyileştireceğinden etkili baca yüksekliği tek katlı binalarda ve çok katlı binaların en üst katında en az 3,5 en fazla 5 metre olmalıdır. Çevresindeki engellerden etkilenmemesi için bacaların çatının en tepe/üst noktasından itibaren yüksekliği en az 1,00 ile 1,5 m arası olmalıdır.
  • Soba ve kaloriferlerde lastik, plastik, boya, petro kok, araba lastiği, asfalt ve tıbbi atık gibi atık çöpler yakılmamalı ve yanmakta olan sobaya kesinlikle atılmamalıdır.Çünkü,bu tür atıklar sobada yakıldığı zaman çok zararlı ve zehirli kirletici gazlar oluşmaktadır.Isınmak için yakılan yanık yağ, lastik ve plastik gibi maddeler insan sağlığını tehdit ediyor.
  • Mevsimsel meteorolojik şartların değişimine bağlı, güneyden esen Lodos rüzgârları tehlikeli biçimde estiğinde mümkün olduğunca sobaların  kısa süreli yakılması, evin sık sık havalandırılması ve gece daha erken bir saatte sobanın söndürülmesiyle karbon monoksit gazından zehirlenmenin önlenebilmesi için alınması gereken tedbirlerdir.

 

*Ayrıntılı bilgi için,http.//www.mhsm.gov.tr adresinden indireceğiniz filmden ve sunumdan yararlanabilirsiniz.

Unutmayın soba değil,ihmal öldürür.Daha sağlıklı ve temiz havada daha uzun yıllar yaşamanız dileklerimizle. 09.01.2013

                       

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI