Anasayfa Haberlerİlçemizde hava kirliliğine erken neşter

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

İlçemizde hava kirliliğine erken neşter

İlçemizde hava kirliliğine erken neşter,
MÇK yasakları ve alınacak önlemler,
Isınırken dikkat! Havamızı kirletenlere ceza,
Hava Kirliliğinin Kontrolüne yönelik alınacak tedbirler
 
2008-2009 kış döneminde Manisa İlinde “Hava Kirliliğinin Kontrolüne Yönelik Alınacak Tedbirler”İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenmiş olup,"Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" ve Manisa İli dâhilin de 2008–2009 kış sezonu için uygulanacak, 10.09.2008 tarih ve 09 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları doğrultusunda belirlenen hususlara uyulması,ısınma amaçlı kullanılacak yakıtların uygunluğu, yakma tekniği ve yakma saatlerine uyulup uyulmadığı hususlarında, ilgili kuruluşlarca denetimler sıklaştırılacak uygunsuz yakıt kullananlar ve kurallara  uymayanlar hakkında idari yaptırımlar uygulanmasına ve sanayi tesislerinden kaynaklanan hava kirliğinin önlenmesi için yetkili ekiplerce kontroller yapılacaktır.
Manisa İl Mahalli Çevre Kurulu kararları gereği, çevre ve hava kirliliği konusunda uygun yakıt kullanmayan kamu kurum ve kuruluşlarına, sitelere ve meskenlere cezai yaptırım uygulanacak, MÇK kararı halkımıza duyurularak "Çevre ve hava kirliliği konusunda gerekli tedbirlerin önceden alınması, hava kirliliği önlenmesi açısından zorunluluk arz etmektedir.
 
Manisa Valiliği, İl Mahalli Çevre Kurulu, bu kış sezonun da evsel ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin yaşanmaması ve önlenmesi konusunda alınacak tedbirleri belirledi. Alınacak tedbirler aşağıya sıralanarak tüm halkımızın konuya duyarlı davranmaları gerekiyor. Aksi halde, hava kirliliği yaşanan dönemlerde, ilan edilen saatler dışında kömür yakanları cezalar bekliyor. Uyarı ve MÇK kurallarına uymayan ve aksine hareket eden müstakil ev sahiplerine, apartman, toplu konut ve sitelerde daire başına 692,00 YTL idari para cezası kesilecek. İşte bazı kurallar;
1-) Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi konulu 27/08/2008 tarih ve 2008/11 nolu Genelgede, 2008-2009 kış dönemi için ülke genelinde tüm il ve ilçelerin hava kirliliği derecelendirilmesi yapılmıştır.
Buna göre; İlimiz Merkez İlçe, Ahmetli, Akhisar, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Saruhanlı, SOMA ve Turgutlu ilçeleri, Sınır Değerlerinin Aşıldığı I. Grup Kirlilik Derecesindedir.
Tüm ilçelerimizde yukarıda belirtilen kirlilik gruplarına uygun özelliklerdeki yakıtların kullanılması zorunludur.
İlimizdeki tüm köy ve beldelerde, bağlı bulundukları İlçenin Kirlilik Grubuna uygun özellikteki yakıtlar kullanılacaktır.
Bu ilçelerde alt ısıl değeri 4000 Kcal/kg kalorinin altında kalitesiz kömür kullanılması yasaklanmıştır.
Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri
 
Yerli Kömürlerin Özellikleri 
Sınırlar
Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)
max. % 2
 
I.K.H.K.K.Y. 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I.Grup) İl ve İlçeler (Soma)
Alt Isıl Değer (orijinalde)
min. 4000 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Nem (satışa sunulan)
max. %25
Kül (kuru bazda)       
max. %25
Boyut*
18-150 mm (18 mm altı max. %10 tolerans
150 mm üstü max. % 10 tolerans)
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.
 
2-)Kaloriferler ateşçi ehliyet belgesine sahip sertifikalandırılmış kişilerce,
İlimizde, dış ortam sıcaklığının gece ve gündüz 15 0C nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması gerekmektedir. Kalorifer ve sobalar; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 0C, konutlarda ise 20 0C dan yukarıda olmayacak şekilde yakılmalıdır.
İlimizin meteorolojik verileri ve topoğrafik yapısı dikkate alınarak kirli havanın zararlarına karşı insan sağlığını korumak amacıyla kaloriferlerin ilk yakma saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
 
Sabah
:
06.00 / 07.30
 
Akşam
:
18.00 / 19.30
İlimizde hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler mümkünse sabah saat 10.00’dan sonra ve akşam en geç saat 16.00’dan önce yakılacaktır.
İlimizdeki hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 oC dan yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmalıdır.   
Kalorifer kazan dairesinde, “Kalorifer Kazanını Yakma Talimatı” gözle görünür bir yere asılmalı ve kalorifer kazanları yakma talimatında belirtilen dış ortam sıcaklığına göre yakılmalıdır.
 
3-) Merkez ilçe ve diğer ilçelerde; ısınma kaynaklı hava kirliliğinin kontrolüne yönelik yapılacak (konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesisleri, yakma saatleri, ateşçi ehliyet belgesi, baca temizlik belgesi v.b.)denetimler; belediye mücavir alanları içinde ilgili Belediye Başkanlıklarınca, mücavir alan sınırları dışında Valilik tarafından yapılacaktır. Bu denetimlerde gerekli görüldüğü hallerde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığından destek alınacak ve İlçelerde organizasyon görevi Kaymakamlıklarca yürütülecektir. Belediye Başkanlıklarınca yapılan denetim faaliyetleri ve sonuçları hakkında İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilecektir.
30 Eylül 2008 tarihinden itibaren Manisa Merkez ilçe ve 15 ilçenin karayolu girişlerinde kontrol noktaları oluşturulması; bu kontrol noktalarında Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nce; gerektiğinde İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları işbirliği ile 24 saat kömür nakil vasıtalarında gerekli kontroller yapılacaktır.
 
4-)Yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 346,00 YTL, hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda yönetmeliklerde belirlenen önlemleri almayanlara 692,00 YTL İdari para cezası uygulanacaktır. İlçemizde bu kış havayı kirleten mesken ve apartmanlara 692,00 YTL ceza uygulanarak, verilecek cezalar toplu ısıtılan konutlarda(Apartman, site, toplu konut, kooperatif gibi)her bir bağımsız bölüm sayısı göz önünde tutularak hesaplanacaktır.
Unutulmamalıdır ki, önlemek ödemekten daha ucuz ve insancıldır
 
5-) Isınma Amaçlı Kullanılması Yasak Maddeler
MÇK’nın  4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen özellikleri taşımayan katı, sıvı ve gaz yakıtlar ile I.K.H.K.K.Y. 5. Maddesi(Değişik; R.G. 14/05/2007) gereği, petrol koku, mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ve fuel-oil kaplarının ilimiz sınırları dahilinde ısınma amacıyla kullanılması yasaktır.
 
6-) Torbalama
Manisa il sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak kullanılacak olan ve MÇK Kararının 4. maddesinde sayılan tüm katı yakıtların torbalanarak piyasaya sunulması zorunludur.
            I.K.H.K.K.Y. 27. Maddesi(Değişik; R.G. 14/05/2007) gereği; torbalamanın yerli kömürün çıkarıldığı bölgede, ithal kömürün ise ithalatın gerçekleştirildiği limanın bulunduğu ilde yapılması esastır. Buna göre, ilimizde bulunan kömür üreticilerinin yeterli kömür torbalama kapasitesine sahip olmalarından dolayı torbalamayı kendi tesislerinde yapmaları ve sanayi amaçlı hariç olmak üzere ilimiz sınırları dahilinde ve ilimiz sınırları dışına açıkta(dökme) yerli kömür satışı yapmaları yasaktır.
Valilik koordinasyonunda alınan İl MÇK kararları hükümlerine uyma zorunluluğu ve bu kararda belirtilen önlemlerle, ilçemizde daha temiz, kaliteli, dumansız hava ile bacaların zehir saçan kötü emisyonlarının önüne geçilmesi, Soma hava sahasının temiz kalması her bireyin ve hepimizin duyarlılığıyla sağlanacaktır.Konu ile ilgili detaylı bilgilendirme toplantısı 14.10.2009 tarihinde saat 11:00’de Belediye Düğün Salonunda yapılacaktır.
      SOMA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ