Anasayfa HaberlerİLÇEMİZDE 2012-2013 KIŞ DÖNEMİNDE HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜNE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER VE YAKIT PROGRAMI

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

İLÇEMİZDE 2012-2013 KIŞ DÖNEMİNDE HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜNE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER VE YAKIT PROGRAMI

 KAMUOYUNUN DİKKATİNE

(MANİSA İLİ ve SOMA İLÇESİNDE 2012-2013 KIŞ DÖNEMİNDE HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜNE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER VE YAKIT PROGRAMI) 05.11.2012

         Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde vatandaşlarımızın kışa hazırlık yaptıkları, yakıt alım – satım işlerinin yoğunlaştığı ile yakma hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda İlçemizde hava kirliliğinin azaltılması için yetkili makamlarca yapılacak denetimlerde,Vatandaşlarımızın cezai ve idari müeyyidelere maruz kalmamaları için aşağıdaki hususlara uymaları gerekmektedir.

        İlimiz Mahalli Çevre Kurulu’nun 27.09.2012 tarih ve 5  No’lu Kararı ile “MANİSA İLİNDE 2012-2013 KIŞ DÖNEMİNDE HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜNE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER VE YAKIT PROGRAMI” yayınlanmış olup,ilgili Mahalli Çevre Kurulu Kararına buraya tıklayarak ulaşılabileceği,


          İlçemizin bağlı olduğu Manisa İlimiz sınırları içerisinde satışına ve kullanımına izin verilen, yakıt programında belirlenen kriterlerde yakıt satın alınması, kullanılması ve satılması, Mevzuatlara uygun olarak torbalanmış katı yakıtların kullanılması,

  Sanayi amaçlı torbalanmış kömürlerin ısınma amaçlı satılmaması ve evsel ısınmada kullanılmaması,Satın alınan, kullanılan, satılan yakıtlara ait bilgi ve belgelerin (katı yakıt satıcı kayıt belgesi, dağıtıcı kayıt belgesi, katı yakıt satış izin belgesi, fatura vb.) denetimler esnasında ibraz edilmesi,

 Yakma sisteminden ve/veya yakıcıdan kaynaklanan sorunların giderilmesi için site ve/veya konut yöneticilerinin, yakma zamanından önce yakma sistemlerinde bakım-onarım işlemlerini yapmaları, bacalarını temizlemeleri/temizletmeleri ve “baca temizlik belge”sini almaları,

  Ateşçi Ehliyet Belgesi olmayan yakıcılara yakma işleminin yaptırılmaması, İlçemizde, dış ortam sıcaklığının 15 0C nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması,

İlimizin meteorolojik verileri ve topoğrafik yapısı dikkate alınarak kirli havanın zararlarına karşı insan sağlığını korumak amacıyla kaloriferlerin ilk yakma saatleri aşağıdaki şekilde düzenlendiği,

 

 

Sabah

:

06.00 / 07.30

 

Akşam

:

16.00 / 18.00

 

İl/ilçemizdeki hastaneler,yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve çocuk yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarında kalorifer ve sobalar,  hava kirliliğine neden olmayacak ve  iç ortam sıcaklığı 20 oC den yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak yakılabilir.

   

Kalorifer kazan dairelerinde, “Kalorifer Kazanını Yakma Talimatı” gözle görünür bir yere asılmalı ve kalorifer kazanları yakma talimatında belirtilen teknik şartlara uygun olarak yakılması,

İlçemizde inşaatı devam eden ya da yeni yapılacak katı yakıtlı olarak planlanan merkezi ısıtmalı binalarda stoker(otomatik) yakıt besleme sistemli kalorifer sistemlerinin kullanılması zorunludur.

 

Hususları Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                           Hasan ERGENE

                                                                                                          Belediye Başkanı