Anasayfa Haberlerİlçemiz Sağlık Ünitelerinde Görevli Personele Tıbbi Atık Toplantısı

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

İlçemiz Sağlık Ünitelerinde Görevli Personele Tıbbi Atık Toplantısı

Son zamanlar da çevre duyarlılığı konusunda önemli adımlar atan Soma Belediyesi, bu faaliyetlerine son olarak hizmet alımı yoluyla kiralayarak temin ettiği, Tıbbi Atık Taşıma Aracıyla bir Çevre mevzuatı yükümlülüğünü daha yerine getirdi.

Soma Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İlçemizin katı atık yönetimini icra eden Temizlik İşleri Müdürlüğünce hazırlanan,“Tıbbi Atıkların Kontrolü yönetmeliği, uygulama esasları ve yükümlülüklerimiz” konulu bilgilendirme toplantısı,01.Mayıs.2008 Perşembe günü, Öğretmen evi toplantı salonun da saat 14.00 de gerçekleştirildi. Toplantıya ilçemiz de bulunan resmi ve özel sağlık kuruluşlarının yöneticileri, Devlet hastanesi İntaniye Uzman doktoru Hakan ORHON, aile hekimliği merkezleri doktorları, görevli personelleri, SEAŞ ve ELİ Çevre Mühendisleri, bu kuruluşların sağlık görevlileri ile Belediye personeli, tıbbi atık toplama ve taşımada görevli özel temizlik şirketi çalışanlarından oluşan yaklaşık elli  adet katılımcıya bilgiler verildi.

 

Tıbbi Atıkların Yönetimi ile ilgili esaslar 22.07.2005 tarihli, 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”yle belirlenmiştir. Tıbbi Atıkların yönetimi konusunda, yönetmeliğin,6. maddesi Bakanlığa,7.maddesi Mülki Amirlerine,8.maddesi Tıbbi atık üreticilerine,9. maddesi de Belediyelere çeşitli yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler kapsamında uygulayıcıların, bilgilendirilmesi şeklinde düzenlenen bu toplantıda“Tıbbi Atık nedir? Tıbbi Atık kaynakları, kategorileri, kapsamı, uygulamaları, taşınması, görevli personel kıyafeti, geçici depolama alanı özellikleri, taşıma aracının özellikleri, bertaraf edilmesi, tıbbi atık üreticileri ile belediyelerin(taşıma ve bertaraf)yükümlülükleri” başlıklı konularda, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Öden YAPICI, Çevre Mühendisi Yeliz PARMAKSIZ, Temizlik İşleri Müdürü Murat GERGİN tarafından sinevizyon eşliğinde görsel olarak sunulan toplantıda, tıbbi atık uygulama materyalleri; tıbbi atık konteyneri, tıbbi atık ve diğer atık torbaları, kesici ve delici malzemelerin konulduğu tıbbi atık kutuları ile Soma Belediyesince yeni temin edilen Lisanslı tıbbi atık aracı katılımcılara tanıtıldı. Soma Devlet hastanesi Uzman Doktoru Hakan ORHON tarafından yapılan açıklamalarla desteklenen toplantı, diğer aile hekimlerimizin, deneyimli sağlık kuruluşu yöneticilerinin ve çalışanlarının, kurum çevre mühendislerinin katkılarıyla bilgi paylaşımının uygulayıcılar için çok faydalı olduğu, ifade edildi. Katılımcılara toplantı sonunda konuyla ilgili “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ni içeren kitapçık ve katılım belgesi verildi.

 

Seksen bin dolayında nüfusu barındıran ilçemizde, özel ve kamu sağlık kuruluşlarında, haftalık ortalama 1000 kg–1250 kg arası tıbbi atık üretildiği, Belediyemiz ilçemizdeki çevre sorunlarına, çevre ve halk sağlığının korunması adına çevre bilinci sorumluluğu yaklaşımı sonucu üretilen yeni uygulama projeleriyle, eksikliklerini bir bir gidermenin sevincini yaşamaktadır. Sizlerle, birlikte yaşadığımız kentin sorunlarına sahip çıkma sorumluluğunu taşıyarak, kentimizi emanet edeceğimiz gelecek kuşaklara, kenti bizim onlara bırakacağımız gibi onlarında kendilerinden sonraki nesillere aktarmasını temin ederek, bu sürdürebilirliğin sorumluluğu herkesçe üstlenildiği ölçüde, bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızı bilip, daha duyarlı davranmamızla giderilebilecektir.

 

Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda gösterilen çabalar, tüm canlıların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarının sağlanmasıdır. Çevreye zarar veren, çevreyi koruyan ve geliştiren de insandır. Bütün dünya da olduğu gibi, ülkemizde ve bilhassa şehirlerimizde insanların karşılaştığı problemlerden biriside çöp diye tabir edilen katı atıklardır. Katı atık yönetiminde başarılı olabilmek için üç temel ilke vardır. Bunlar; az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesidir.

 

Bu çerçeve de İlçemizde, çevre ve halk sağlığının korunması adına, modern sağlıklı çevre teknolojilerinden azami ölçülerde yararlanılması, hızlı değişim ile birlikte kurumların kendilerini yeniden yapılandırmaları gerektiği inancıyla, daha temiz bir çevrede yaşamak için sorumluluğumuzla ilgili tıbbi atıkların kontrolü ve yönetimi konusunda tüm bireylerin üzerlerine düşeni yapması dileklerimizle…