Anasayfa Haberlerİlçemiz okullarında ödüllü atık pil toplama kampanyasının 2.ncisi başlıyor.

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

İlçemiz okullarında ödüllü atık pil toplama kampanyasının 2.ncisi başlıyor.

      5393 sayılı Belediye Kanunun 14-a maddesi, 31.08.2004 tarihli,25569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtilen yönetmelik hükümleri gereği “Çevre ve çevre sağlığının korunması bu kapsamda gerekli çalışmaların yapılmasının belediyelere yüklenmesi ve ilgili kurumlar işbirliğiyle bu hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Soma Belediyesi atık pillerin toplanması, geri kazanımı ve bertarafı konularında çalışmalarını Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan TAP ile yürütmeye devam etmektedir.
Çevrenin korunması konusunda göstermiş olduğunuz duyarlılık ve işbirliğinizle, İlçemizde 2010-2011 Yılı geçen eğitim döneminde ilçemiz okullarında atık pil toplama kampanyası gerçekleştirilmiş,öğrenci sayısı/kg esasına göre en çok atık pil toplayarak dereceye giren okullar ödüllendirilmişti.
Öğrencilerimize eğitim çağında çevre bilincini kazandırmak,yaygınlaştırmak,çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi konusunda bilinçlendirme sağlamak amacıyla,İlçe Kaymakamlığımızın destekleriyle,Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyemiz ve TAP işbirliğiyle, TAP-Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi’nin 19.09.2011 tarih 2011/198 sayılı yazılarındaki talep gereği 2011-2012 yılı Eğitim Döneminde de “Manisa İli Okullarında Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” kapsamında İlçemizde   tekrar ödüllü atık pil toplama kampanyası yapılması planlanmıştır.01 Kasım tarihinde başlaması ve 30 Nisan 2012 tarihinde bitmesi planlanan ödüllü atık pil kampanyası ile ilgili tarafların görev ve yükümlülüklerini içeren bilgiler proje paydaşlarına duyurulmak üzere resmi yazımızla gönderilmiştir.
TAP’IN Belediyelerle yaptığı işbirliği sonucunda,Belediyelerin sorumlu oldukları sınırları içinde atık pilleri ilköğretim okullarından, marketlerden,işyerlerinden,kamu kurumlarından,evlerden topladığını,bazı duyarlı bilinçli vatandaşlarımızın pillerini belediyemize kadar eliyle getirmesi,Atık pillerin toplanması konusunda belediyelerin çok önemli bir noktada olduklarının bir göstergesidir.Belediyelerin okullarla olan iş birliği başarı için çok önemli. Belediyeler pillerin katı atıklara karışmasını engelleyebilir. TAP ile iş birliğimiz 2008 yılından buyana sürmektedir.Geçen yılki kampanyada ilçemizdeki okulların atık pil toplanması konusunda bilinçli ve duyarlı olmaları bizi mutlu etmektedir.
İlçemizde çevrenin iyileştirilmesi,atık pillerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynaklarımızın korunması,ortak geleceğimiz çevremize gösterilen hassasiyetin herkese örnek olması ve yaygınlaştırılması gibi amaçlarla,İlçe Kaymakamlığımızın da tensipleriyle atık pillerin toplanması kampanyası işbirliğine ilçemizdeki tüm okulların tüm bireyleriyle katılımlarını ve desteklerini bekler,İl genelinde uygulanacak bu kampanyaya İlçemiz okullarında katkı sunan yönetici,öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum.
                                                                                    Hasan ERGENE/Belediye Başkanı                                                                                                                                    
Ayrıntılı Bilgi:
Soma Belediye Başkanlığı- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü            
Adres: Atatürk Cd. Cengiz Topel Meydanı No:8 Kat:3   Soma MANİSA 45500
Telefon: (0 236) 613 24 16-1320 /1321            Faks (0 236) 613 24 18
e-posta: cevrekoruma@soma.bel.tr                   Elektronik Ağ: www.soma.bel.tr  
 
        
İLÇEMİZ OKULLARINDA ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASININ 2.NCİSİ BAŞLIYOR.

“ATIK PİLLERİ  AYRI TOPLAYALIM,ÇEVREMİZİ KORUYALIM,HEP BİRLİKTE KAZANALIM ! ”
MANİSA İLİ OKULLARINDA ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
A)Kampanyanın Tarafları: Soma Belediyesi, Katılım yapacak ilçemiz okulları ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği(TAP)
B)Kampanya Yürütme Kurulu: Soma Belediyesinin ve TAPın temsilcilerinden oluşmaktadır.
C)Kampanyanın Amacı: Soma Belediyesinin koordinasyonunda Manisa İli,Soma İlçesi sınırları içerisinde bulunan İlköğretim Okullarında atık pilleri toplamak, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek kampanyalarla, atık pil toplama alışkanlığını yerleştirmek.
G-) Kampanya Materyalleri: Atık Pil Toplama Kampanyasına ilçemizde dahil olan okul proje sorumluları ve odak kişileri olan yönetici veya öğretmenler,Soma Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gelerek kampanya kapsamında gerekli olan, atık piller hakkında bilgileri içeren afiş ,broşür,cd,film,atık pil kumbarası gibi materyalleri okulların ihtiyaç talepleri doğrultusunda bildirmeleri gerekmektedir.Daha sonra kendilerine duyurulacak bir tarihte Belediye Çevre Müdürlüğünce TAP Derneğinden temin edilen bu materyaller okulun proje sorumluları veya yöneticilerine teslim edilecektir.
D)Kampanyanın Hedefleri: Atık pilleri düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılamak ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır.
E) Kampanyanın süresi: 1 Kasım 2011 tarihinde başlaması ve 30 Nisan 2012 tarihinde bitmesi planlanmaktadır.
F)Kampanyanın Değerlendirmesi: Atık pil toplama kampanyası İlçemiz ölçeğinde Soma Belediyesi,İl merkezi ile ilçe okullarının il genelinde TAP tarafından yapılacak değerlendirmede öğrenci sayısına göre en çok pil toplayan ilk üç okul olmak üzere kategorisi iki kategori şeklinde değerlendirilecektir.
15 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri arasında değerlendirme yapılarak,ödül törenleri düzenlenecektir.
a)Belediye Kategorisi: Kampanya süresince ilçemizde en çok atık pil toplayan okullar belirlenecektir. Belirlenen ilk üç okulun öğrenci sayısına gören çok atık pil toplayan ve dereceye giren ilk üç okul yapılacak değerlendirmeyle Başkanlık makamın takdiriyle ödüllendirilecektir.
b)Manisa İli Okullar Kategorisi: Manisa ili genelinde yapılacak değerlendirmede öğrenci sayısına göre en çok atık pil toplayan ilk üç okul TAP tarafından ödüllendirilecektir.