Anasayfa Haberlerİkiz Kulelerin İhalesi Yapıldı

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

İkiz Kulelerin İhalesi Yapıldı

T.C.

MANİSA İLİ

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ENCÜMEN KARARI

 

Havale Tarihi

: 27.12.2007

Kararın Tarihi

: 27.12.2007

Kararın Nosu

: 360

Kararın Konusu

: ihale

İlgili Müdürlük

: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZETİ

KDV hariç 11.571.788,76 YTL. muhammen bedelli mülkiyeti Soma Belediyesine ait ilçemiz Kurtuluş mahallesi 28-26 P.b pafta 117 ada 1 parselde kayıtlı 4973,96 m².lik taşınmaz üzerinde kat karşılığı inşaat yapımı işinin Süleyman Çetine ihalesi Hk.

KARAR

Belediye Encümeninin 06.12.2007 gün ve 333 nolu kararı ile Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait İlçemiz Kurtuluş mahallesi 28-26 P.b pafta 117 ada 1 parselde kayıtlı 4973,96 m².lik taşınmaz üzerinde kat karşılığı inşaat yapımı için KDV hariç 11.571.788,76 YTL. muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 35/a maddesine göre ihaleye çıkarılması ile ilgili ilanın Belediyemizde, çevre belediyelerde, Hükümet Konağı ilan panosuna asılmak suretiyle, Resmi Gazetenin 14.12.2007 gün ve 26730 nolu sayısında, Basın İlan Kurumu aracılığı ile Dünya gazetesinin 13.12.2007 tarihli sayısında, ilçemiz mahalli gazetelerinden Kurtuluş gazetesinin 15.12.2007, Soma Karaelmas gazetesinin 19.12.2007 tarihli sayılarında ilan edildiği buna dair gazete, zabıt ve tutanaklardan anlaşılmış olup, ihaleye süresi içinde Namazgah mahallesi Nazım Usluoğlu caddesi No:3 Daire 7 Soma adresinde ikamet eden Muammer Ok ve Namazgah mahallesi Çark sokak No:9 Soma adresinde ikamet eden Süleyman Çetinin teklif dosyası verdiği görülerek;

Kapalı teklif usulü ile yapılan ihale sonucu; KDV hariç 11.571.788,76 YTL. muhammen bedelli mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait İlçemiz Kurtuluş mahallesi 28-26 P.b pafta 117 ada 1 parselde kayıtlı 4973,96 m².lik taşınmaz üzerinde kat karşılığı inşaat yapımı işinin İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilen 4.053,86 YTL.+5.000,00 YTL.+KDV teklifi ile en yüksek teklifi veren Süleyman Çetine ihalesine, gereği için kararın ve evrakların Fen İşleri Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.

 

Hasan ERGENE

Başkan

 

M.Ali ÖZKAN

Üye

 

 

İsmet YILMAZ

Üye

 

Fatih ÖZAY

Yazı İşleri Müdür V.

 

İsmail TURHAN

Mali Hizmetler Yetkilisi