Anasayfa HaberlerFiltrelere görkemli açılış

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Filtrelere görkemli açılış

SEAŞ Termik santralın 1 ve 2 ünitelerine takılan kül tutucu elektro filtrelerin açılışı dün gerçekleştirildi. Yapılan açılış törenine TBMM Başkan Bülent Arınç, EÜAŞ Genel Müdürü Sefer Bütün, Manisa Valisi Refik Arslan Öztürk, Filtre firması yetkilileri, SEAŞ işçileri ve Soma’lılar katıldı. EÜAŞ Genel Müdürü Sefer Bütün 4 yıl içinde kükürt gazı filtrelerinin takılacağını belirtti.SEAŞ Termik santralı 1 ve 2.ünitelerin filtre çalışmaları tamamlandı. Dün santral içerisinde görkemli bir açılış düzenlendi. Açılış törenine TBMM Başkanı Bülent Arınç, EÜAŞ Genel Müdürü Sefer Bütün, Manisa Valisi Refik Arslan Öztürk, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Nürol AŞ Genel Koordinatörü Hüsnü Doğan, SEAŞ çalışanları, Sivil toplum örgütü temsilcileri, Siyasi parti temsilcileri ile Soma’lılar katıldı. EÜAŞ Genel Müdürü Sefer Bütün, Nurol AŞ Genel Koordinatörü Hüsnü Doğan, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, TBMM Başkanı Bülent Arınç birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından temsili olarak filtrelerin kurdelası kesildi. EÜAŞ Genel Müdürü Sefer Bütün TBMM Başkanı Bülent Arınç’a plaket verdi. SEAŞ Genel Müdürü Halil Çıtak’ta TBMM Başkanı Bülent Arınç’a santral maketi hediye etti. EÜAŞ Genel Müdürü Sefer Bütün konuşmasında;“Ülkemiz elektrik ihtiyacının yaklaşık %48 ini karşılayan Elektrik Üretim A.Ş.; 20 termik ve 110 hidroelektrik santral, 24.014 MW kurulu gücü ile Ülke enerji üretiminde büyük paya sahiptir. Yeterli, güvenilir ve kesintisiz elektrik üretiminin yanında, çevre ve insan sağlığı faktörlerini sürekli göz önünde bulunduran Şirketimizin, yapmış olduğu 580 milyon USDlik çevre yatırımı projelerinden biri olan Soma Termik Santralı I. Ve II. Ünite Elektrofiltre Rehabilitasyonu çalışmaları tamamlanarak hazır hale gelmiştir.
Active ImageBölgede bulunan linyit kömürlerinin değerlendirilmesine yönelik olarak yapımı gerçekleştirilen ve Kuruluşumuz Bağlı ortaklığı olarak faaliyetine Soma Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde devam eden (Soma B 6x165 MW+Soma A 2x22 MW) 1034 MW kapasiteli Soma Termik Santralı ile ulusal enerji sistemimize yılda 6.720.000.000 kWhlık bir katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Ülkemizin artan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için, özellikle endüstrinin diğer kesimlerinde değerlendirilme imkânı bulunmayan düşük kalorili, kükürt ve kül oranı yüksek linyit yakan termik santrallarımızın beraberinde getirdikleri çevre sorunlarını önlemek üzere, bir taraftan yerli kaynaklarımızı kullanarak ucuza enerji üretirken, diğer taraftan çevreyi temiz tutmak amacıyla ve yürürlükteki yönetmelikler uyarınca desülfürizasyon ünitelerinin yapılması ve elektrofiltrelerinin rehabilitasyonu çalışmaları Şirketimizce ağırlıklı olarak ele alınmıştır.
Şirketimiz bünyesinde işletmede bulunan ve elektrofiltre tesisi yönetmeliklerde belirtilen limitlerin altında çalışmayan termik santrallarımızda,  elektrofiltre  tesislerinin rehabilitasyonlarının bir program dâhilinde yürütülmesi planlanmıştır. Bu bağlamda Soma Termik Santralı 1. ve 2. Ünite Elektrofiltre Rehabilitasyonu için, 16 Ağustos 2005 tarihinde NUROL (Türkiye)ELWO S.A. (Polonya) Konsorsiyumu ile 8.943.000 Avro bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.
Her iki ünitenin rehabilitasyonu tamamlanmış olup 1. ünitede elktrofiltrenin Geçici Kabulü yapılmış, 2. ünitede ise test çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 2007 yatırım programında yer alan Soma Termik Santralı III. ve IV. Ünitelerinin Elektrofiltre rehabilitasyonu bu yılsonuna Active Imagekadar başlatılacaktır. Rehabilitasyon sonrası ünitelerin toz emisyonları 22.07.2006 tarih, 26236 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre çevre mevzuatında öngörülen sınır değerlerin altına düşürülerek, termik santral teçhizatları aşırı kül emisyonunun yol açtığı pek çok sıkıntıdan kurtulmuş, Soma başta olmak üzere yörenin önemli bir çevre sorunu çözülmüştür.
Termik santralların çevre üzerindeki etkileri konusundaki tereddütlere karşı alınabilecek önlemlerle elektrik enerjisini belli bir maliyet karşılığında temiz bir biçimde üretmek ve elektrik üretiminde enerji-ekonomi, enerji-çevre ilişkilerini en son teknolojik gelişmeler çerçevesinde dengelemek Şirketimizin ana politikasını teşkil etmektedir.
Geçmiş yıllarda edindiğimiz tecrübeler ışığında, ülkemizdeki talep gelişimi dikkate alınarak, Elektrik Üretim A.Ş., üstlendiği sorumluluğunun önem ve bilinciyle faaliyetlerini büyük bir titizlik ve özverili hizmet anlayışıyla sürdürmektedir” dedi.

Kurtuluş Gazetesi

Hafit UYAR