Anasayfa HaberlerBitkisel Atık Yağlarınızı Topluyoruz

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Bitkisel Atık Yağlarınızı Topluyoruz

BİTKİSEL ATIK YAĞLARINIZI TOPLUYORUZ
 
“Bir litre mutfakta kullandığımız yağın lavaboya dökülmek suretiyle 100 yıl hiçbir özelliğini kaybetmeden,yer altı suyu ve yer yüzü yüzey sularına ulaştığı andan itibaren 1000 m3 temiz suyu kirletmektedir.”
 
          Soma Belediyesi, çevre için en önemli kirlilik kaynaklarından biri olan atık yağları toplayarak, çok önemli bir hizmeti daha başlatıyor.
         Soma Belediye Başkanı Hasan ERGENE “Belediyecilik sadece kentin fiziki ihtiyaçlarını karşılamak değil kentin sağlıklı geleceğini planlamak ve sağlamaktır” dedi.Hasan ERGENE atık bitkisel yağların toplanarak insan sağlığı ve çevrenin korunmasını, toplanan yağlardan biyodizel üretilmesini son derece önemsediklerini belirterek, Soma Belediyesi pek çok konuda olduğu gibi çevresel bir sorunu, ekonomik bir avantaja çeviren böylesine güzel projeyi başlatmanın heyecanını yaşadığını belirtti.
            Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Soma Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ulusal İzmir Bitkisel Atık yağ toplama Çevre Sağlığı Tarım ve Gıda Danışmanlık Hizmetleri Nakliyat ve San. Tic.Ltd.Şti. ile birlikte 16.Ekim.2008 Perşembe Günü Saat 10.30’da Soma Öğretmen evi toplantı salonunda bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Toplantıya, İl Çevre Orman Müdürlüğü ve firma temsilcileri konuşmacı olarak katılacak.
Soma Belediyesi, atık yağların toplanması ve bertarafına yönelik tedbirleri alarak öncelikle pilot bölgelerde ( 14 Mahalle Muhtarlıklarında) başlatılacak olan bu yeni uygulama ile bir ilki daha gerçekleştiriyor.
 
Lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar, siteler ve diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak, kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek amacıyla öncelikle eğitim ve bilgilendirmelerde bulunacak olan Soma Belediyesi, 2008 yılından itibaren, kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması amacıyla gerekli sistemi kurarak ve gerek sektördeki çalışanları, gerekse halkımızı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerini başlatıyor.
 
Amaçlarının, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtmiş olduğu ilkelere bağlı kalarak insan ve çevre sağlığı açısından zararlı bitkisel atık yağların tüm Türkiye genelinde maksimum oranda toplanması, bunun için gerekli bilgilendirme çalışmalarının yapılması, gıdaya, yem ve kozmetik sanayine, suya ve toprağa geçmesini önlemek ve biyodizel olarak geri kazanılarak ülke ekonomisine katma değer sağlamak olduğunu belirten Ulusal İzmir Yetkilileri, Soma Belediyesi ile başlatılan bu çalışmanın sağlığımız, çevremiz ve ülkemiz için çok önemli olduğunu vurguladılar.
 
Soma Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, tüm halkımızı duyarlı olmaya davet ederek,16.10.2008 Perşembe günü Öğretmen evi toplantı salonunda gerçekleşecek olan bilgilendirme toplantısına katılmaya davet etti.
 
Temiz Bir Çevre ve Sağlıklı Bir Yaşam İçin
Biz Neler Yapabiliriz:
-    Kızartma Yağlarını defalarca kullanmayalım
-    Kullanılmış kızartma yağlarını kanalizasyona, lavaboya, toprağa, denize dökmeyelim, bu yağlar kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara ve çok büyük zararlara neden olmaktadır.
-    Ticari olarak alınıp satılması kesinlikle yasaklanmış olan kızartmalık yağları diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmemiz gerektiğini unutmayalım; atık yağlar su yüzeyini kapladığı ve güneş ışığını engellediği için, sudaki canlı yaşamını bitirir.
-     Bu yağların, Çevre ve Orman Bakanlığı lisanslı toplayıcılara veya Belediyemizin göstereceği yerlere teslim etmeye özen gösterelim         
Kızartmalık yağlar ve insan sağlığı
Kızartmalık yağların çok uzun süre veya uzun aralıklarla kullanımından kanserojen etki başlar ve kızartmalık yağların zamanında gıda zincirinden çekilmesi hem insanın sağlığının hem de biyodizel yapmaya uygun hammadde kaynağının korunması açısından son derece önemlidir.
Kızartma koşulları denetlenmediği ve kullanılmış yağlar doğru zamanda tüketimden çekilmediği sürece, bu gıdaların toplum sağlığı açısından güvenilir olması söz konusu değildir. Sağlıklı genç nesillerin yetiştirilmesi için toplumun her kesiminin bilgilendirilmesi ve bu kesimlerin bilinçli olarak sorumluluklarını yerine getirmesi ve düzenli denetimlerin yapılması gerekmektedir.
 
Atık Kızartmalık Yağların Çevreye Etkisi
1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir. Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin %25’ini oluşturmaktadır.
Kullanılmış kızartmalık yağlar yeraltı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Kirlenen yeraltı sularını temizlemek çok pahalı ve zordur. Yeraltı suları her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır.
Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel yağlar, kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir. Atık bitkisel yağlar su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemektedir. Atık yağlar zamanla suda çözünerek, sudaki oksijeni tüketmektedir.
Bitkisel atık yağlar, atıksu toplama sistemlerinin ( kanalizasyon, kollektörler vs.) daralmasına ve tıkanmasına neden olmakta, tıkanma sonucunda yeraltı sularına karışmaktadır. Yeraltı sularına karışmasının dışında kentsel altyapı sistemlerimize büyük zararlar vermektedir.
Suyun stratejik öneminin iyice arttığı günümüzde kanalizasyonlara dökülen atık bitkisel yağlar arıtma sistemlerinde güçlüklere ve önemli maliyet artışlarına neden olmaktadır.
 
Mevcut Durum ve Dönüşümün Kazanımları
Ülkemizde her yıl yaklaşık 1,5 milyon ton bitkisel yağ tüketilmektedir. Özellikle kızartma işlemlerinden sonra 150-350 bin ton civarında kızartmalık atık bitkisel yağ oluştuğu tahmin edilmektedir. Mevzuatın yayınlandığı tarihten itibaren 2005 yılında 1.300 ton, 2006 yılında 1.680 ton olmak üzere 2 yılda toplam 2.980 ton atık yağ lisanslı toplayıcılarla toplanabilmiştir.
Yıllık 150-350 bin ton olması gereken ve tehlikeli atık kabul edilen kızartmalık yağların ancak %1’inin toplanabilmiş olması , % 99’unun tekrar gıdaya, yem sanayiine, kozmetik sanayiine, kanalizasyona, toprağa gitmesi demektir. Bu da ne denli bir sağlık ve çevre problemi ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. EZİCİ BİYODİZEL&ULUSAL İZMİR bu noktada atık yağların toplanmasını ulusal sorumluluk projesi olarak ele almış ve Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisansını alarak toplama organizasyonlarını başlatmıştır.
 
Kullanılmış kızartmalık yağların canlılar üzerindeki kanserojen etkileri dolayısıyla yem ve sabun sanayinde kullanılması da, ilgili kurumların da işbirliği ile yasaklanmıştır.
Atık yağlardan biyodizel yapmak, çevresel bir sorunu uygun bir teknoloji ile çevresel avantaja dönüştürmek anlamına gelmektedir.Çevresel kirlenmeye sebep olan bir atık, biyodizel teknolojisi ile temiz enerjiye dönüştürülebilmektedir.Biyodizelin küresel ısınmanın azaltılması, zararlı emisyonların düşürülmesi, enerji bağımsızlığı ve tarımsal kalkınmaya katkısı ispat edilmiştir.
Ülkemizde yılda 250 bin ton atık yağın, biyodizele dönüştürülmesi halinde 750 bin ton/yıl karbondioksit salınımı engellenecek, uluslararası karbon piyasasından pay alınacak, yeni istihdam alanları yaratılacak ve 500 milyon Euro değerinde temiz enerji elde edilecektir.
Atık yağlardan biyodizel üretimi daha az karbondioksit, daha az asit yağmurları, daha az su kirliliği, daha az atık bertarafı ve enerjide daha az dışa bağımlılık demektir.