Anasayfa HaberlerBelediye hava kirliliği önlemini alıyor

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Belediye hava kirliliği önlemini alıyor

Soma Belediyesi yaklaşan kış öncesi kalorifer ve sobadan kaynaklanan hava kirliliği için şimdi den önlem almaya başladı. Başkan Hasan Ergene ‘önce doğrusunu öğreteceğiz, sonra uymayanlara maddi cezalar uygulayacağız’ dedi.
Belediye Başkanı Hasan Ergene, Çevre Koruma ve Kontrol müdürü Öden Yapıcı ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek yaklaşan kış öncesinde hava kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Ergene, Kaymakamlık ve Belediye olarak program düzenlediklerini Elİ’nin de katkılarıyla kitap hazırladıklarını söyledi. Kitapta yakılacak kömür, kaloriferde ve soba da yakma teknikleri, Soma’da yakılması yasak olan kömürler gibi bilgilerin olduğu kitabı Apartman yöneticilerine, kalorifercilere vereceklerini söyledi. Başkan Ergene bu konuyla ilgili 23 Ekim Salı günü Belediye düğün salonunda halkı bilgilendireceklerini katılanlarada sertifika vereceklerini söyledi. Ayrıca Başkan Hasan Ergene “3 yıldan beri çektiğimiz sıkıntıları göz önüne aldık, geniş bir kitap hazırladık. Önce doğrusunu anlatacağız sonra uymayanlara maddi cezalar uygulayacağız” dedi.  Manisa Valiliğinin, 07.08.2007 gün ve 07 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararının 30 uncu Maddesi ile Halkın Bilgilendirilmesi başlığında düzenlenen, “Halkımızın hava kirliliği konusunda bilgilendirilmesi, bu konudaki duyarlığının arttırılması, kirliliğin yoğun olduğu günlerde alınacak tedbirler ile ilgili olarak ve bu Kararda belirtilen yakıt ve yakma sistemi standartları ve bu standartlara uygun hareket edilmesi durumunda hava kirliliğinin azalacağı ve bunun sağlık açısından faydaları hakkında gerekli bilgilerin verilmesi ve eğitim çalışmalarının” ilgili  kurumlar tarafından yapılması önem arz etmekte olduğu belirtilerek bu kapsamda,
  “Isınmadan kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü yönetmeliği”nin 28 inci maddesi gereği, İlçemiz kirlilik derecelendirilmesinde, ilçemizin topografik yapısı, atmosferik şartları, meteorolojik parametreleri, sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ve önceki yılların hava kalitesi ölçüm sonuçları dikkate alınarak, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından,20072008 kış sezonu için yapılan sınıflandırma sonucu, sınır değerlerin aşıldığı 1.grup hava kirliliği bulunan ilçeler arasında tespit edilmiş bulunmaktadır. ***Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün, 25.07.2007 tarih, B.18,0.ÇYG.0.02.02010,062419 sayılı, Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi hk. 2007/8 no lu genelgesi. İlçemizde hava kirliliğinin azaltılması ve önleme çalışmalarına katkıda bulunmak, ilçe halkımızın hava kalitesi daha sağlıklı bir çevrede yaşaması, hava kalitesinin iyileştirilerek yaşam kalitesinin arttırılması, halkımızın sağlık sorunlarının azaltılması yaşanabilir bir kente ulaşma duyarlılığı içinde,
“Kömür kenti ilçemiz de üretilen belli kalorifik değere sahip, Yakma kazanlarında ısınma amaçlı yakıt olarak kullanılan kömürlerin cinsi özellikleri ile kalorifer kazanlarının rasyonel çalıştırılması ve yakılması, bu toplantı ile ateşçilerin ve yöneticilerin birinci elden bilgilendirilmesi hedef alınarak, evsel ısınmadan kaynaklanan kükürt dioksit, toz, kül, karbondioksit gibi kirleticilerin azaltılması için yapılması gereken çalışmaları, hava kirliliğinin çevresel etkileri, hava kirliliğine ilişkin idari ve cezai yaptırımlar ile Manisa Valiliği, İl Mahalli Çevre Kurulunun ilgili kararı gereği, Manisa İlinde, dolayısıyla ilçemizde de Hava Kirliliğinin Kontrolüne yönelik Alınacak tedbirler” hakkında sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumların gerekli hassasiyeti göstererek bilgilendirilmesi, uygulama birlikteliğinin sağlanması düşünülerek, sosyal sorumluluk, görev ve çevre bilinciyle insan odaklı yerel yönetim hizmetleri kapsamında, yönetici ve ateşçilere, konu ile ilgili halkımıza ışık tutması amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
Kış mevsimine yaklaştığımız bu günlerde ikamet ettiğimiz konutlarımız ile işyerlerimizde ısınma amaçlı yakma nedeniyle, halkımızın sık sık şikayet ettiği hava kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkilerinin ilçemizde azaltması amacıyla, Soma Kaymakamlığı himayesinde, Soma Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile TKİ. Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü proje ortaklığında bu toplantı gerçekleştirilecektir.
B-) Hava Kirliliğinin Kontrolüne yönelik alınacak tedbirler ile ilgili bilgilendirme toplantısı,23.10.2007 Salı günü 10.30 da başlayacak 12.00 ye kadar sürecek, öğle arasından sonra saat 13.30 da başlayıp saat 15.00 de son bulacaktır.
Bilgilendirme toplantısı programı.
 20072008 kış döneminde, ilçemizde bulunan konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinde görevli kaloriferciler(ateşçiler),toplu ve ferdi kalorifer ile ısıtılan bina yöneticileri veya sahipleri, kalorifer ile ısıtılan iş hanı yöneticileri veya sahipleri ve konu ile ilgilenen vatandaşlarımızın Belediyemiz Hürriyet Bulvarında bulunan Düğün Salonuna 23.10.2007 tarihinde Salı Günü Saat 10.00 da toplanmaları ve katılımcıların belirlenmesi.
         Yaşanan alanlarımızı daha güzel hale getirmek, şehrimizde daha kaliteli bir hava solumak, insan sağlığı açısından çevreye olan duyarlılığı arttırmak amacıyla, bilgilendirme toplantısına, tüm ilgililerin (yönetici-kaloriferci ) katılımlarını bekliyoruz.
“UNUTMAYALIM Kİ; HEPİMİZİN HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK KONUSUNDA YAPABİLECEĞİ BİR ŞEYLER VARDIR.”

 

Kurtuluş Gazetesi

Hafit UYAR