Anasayfa HaberlerAvukat Sınavı İptali Hakkında

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Avukat Sınavı İptali Hakkında

17/01/2007 tarihli ve 26406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in l.ve 2. maddeleri ile 3. maddesi ile teselsül ettirilen 27/A, 27/B, 27/C ve 27/D maddelerinin  Danıştay 12 inci Dairesinin 2007/412  Esas Kararıyla  yürürlüğünün durdurulduğu bildirilmiştir.

            Bu karar nedeniyle adı geçen Yönetmeliğe istinaden 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliği uygulanamaz hale gelmiştir.

             

            Kurumumuzca 1 adet Avukat alımı için 20.06.2007 tarih ve saat 14:00’de yapılacak olan sözlü sınav, yukarıda bahsedilen Danıştay Kararı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2007/58 sayılı Genelgesi uyarınca iptal edilmiştir.