Anasayfa HaberlerAtık Su Projesi Soma Kamuoyuna Tanıtıldı.

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Atık Su Projesi Soma Kamuoyuna Tanıtıldı.

Belediyemiz atık su arıtma tesisi teknik projesi,müşavir firma temsilcisi yüksek çevre mühendisi Burcu TOKMAK tarafından soma kamuoyuna tanıtıldı.

Belediyemiz AB atık su arıtma teknik projesi tanıtımı, COWI Waste Water atık su konsorsiyumu temsilcisi tarafından sine vizyon eşliğinde, ilçemiz öğretmen evi toplantı salonunda yapıldı.

Soma ve komşu Turgut alp belediyeleri tarafından ortaklaşa kullanılacak olan tesis için,  6.8 milyon avro olarak yatırım maliyeti tahmin edilmektedir.Toplantıya,Belediye Başkan Vekili Mesut ÖZDEMİR,Turgutalp Belediye Başkanı Ali TULUP,ELİ.Müessese Müdürü Hakkı DURAN,Tes-iş Sendika Başkanı C.Tayyar GÜZEL,Belediye Meclis üyeleri,İlçe inşaat Mühendisleri odası temsilcileri,ELİ ve SEAŞ kurumları Çevre Mühendisleriyle,Belediye Teknik Proje Koordinatörü İnşaat Mühendisi İzzet AKÇA koordinasyonunda her iki belediyenin teknik elamanları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Öden YAPICI açılış konuşmasındaGünümüzde hızla gelişen sanayileşme ve teknoloji insanoğluna sonsuz olanaklar sunmakta, ancak bu hızlı gelişme çevre kirliliği ve doğal kaynakların tükenmesi gibi bir takım problemleri de beraberinde getirmektedir.Somanın ihtiyacı olan bu tesisin yapılması ile ilçemizin büyük çevre alt yapı yatırımlarından bir tanesinin gerçekleşmesi adına sevindirici ve mutluluk vericidir.

 Belediyenin, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek çevre kalitesinin ve doğal kaynakların korunmasını, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çevre kirliliğinin önlenmesini sosyal sorumluluk bilinciyle bir çevre politikası olarak benimseyerek , yürütmekte olduğumuz çevre alt yapı hizmetlerini operasyonel anlamda çevreye,insana saygılı uygun bir proses tercih edilerek,ekonomiklik ve sürdürülebilirlik ilkeleri bağlamında yerine getirmeyi amaçlamaktadır.”dedi.

 

COWI Waste Water atık su konsorsiyumu temsilcisi Tokmak’ta, “Bu projenin amacının Türkiye’nin AB ye katılımı hızlandırmak adına, AB normlarına uygun yürütülen bir teknik proje olduğunu,proje ihale aşamasına gelinceye kadar yapılması gereken çalışmaları ve düzenlemelerin neler olacağını,tesis yatırım maliyetlerinin karşılanmasında AB hibe oranı konusunda belli bir oran telaffuz etmenin erken olacağını ve bu oranın belirlenmesinde yapılacak çalıştaylar sonucu elde edilecek verilerin değerlendirilmesi sonucu olabileceğini belirtti.Proje sonunda tam ve net şekilde belirlenecek tesis maliyetinin kesinleşmemekle birlikte,şu an için tahmini bedeli 6.8 milyon Avro olduğu ve bu rakamın 68000 kişilik bir nüfusa göre dağıtıldığında,100 avro gibi kişi başına kabaca yatırım maliyeti öngörüldüğü ancak bu tespitte hibe tutarının hiç değerlendirilmediğini açıkladı.Bu projenin,Çevre Bakanlığının iş tanımıyla AB hibe fonlarından karşılanacak teknik projeler kapsamına alındığı,ülke genelinde atık su projelerinden biri olan teknik projenin ÇED raporu,master plan,IPA formları ve ihale dokümanlarının firmaları tarafından hazırlanmış ve tamamlanmış olarak bir yıl sonra Belediyeye teslim edileceğini,AB direktiflerinde çevre konusunda yer alan ana prensibin kirleten kirlettiği kadar öder düşüncesi ile bu tür yatımların üstesinden gelinebileceğini,ayrıca bu normların sağlanması ve işletim sürdürebilirliğinin temini bakımından idarelerin yapılandırılmaları ve ücret tarifelerinde Çevre Bakanlığınca alt yapısı hazırlanan tarife yönetmeliklerinden bahsederek,firmanın müşavirlik ve diğer ücretlerinin tamamının AB fonlarınca karşılandığı ve belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyeceğini, proje hazırlama maliyetinin de tamamının AB kaynaklarından hibe olarak fonlandığını ve firmasının Danimarka menşeli olduğu ülkemizde konsorsiyum yapısında hizmet veren, çevre alt yapı yatırımlarda uzman ve AB fonlarından hibe alan projeler üzerinde deneyimli olduğunu,bünyelerinde deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekibe sahip olduklarını belirterek son olarak İlçeye kazandırılacak tesis modeli için de halk ve çevre sağlığına uygun bir proses tercih üzerinde duracağız” dedi.

 

Sunumun son bölümünde soru cevap şeklinde son değerlendirmelerden sonra,AB’ye uyum sürecinde belediyenin iş temrin planlarıyla Çevre Bakanlığına taahhüt ettiği,büyük çevre alt yapı yatırım yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında,İlçemiz için ne kadar önemli olduğu değerlendirilerek,İlçemiz için hayırlı olması dilekleri ile toplantı tamamlanmıştır.