Anasayfa HaberlerAtık Motor Yağ Uygulamasında Örnek Belediye, Soma

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Atık Motor Yağ Uygulamasında Örnek Belediye, Soma

Soma Belediyesi atık motor yağı toplama konusunda örnek belediye oldu.Çevre duyarlılığında önde gelen Soma belediyesi şimdi de atık motor yağ uygulamasını başlattı.

            Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “yaptıkları iş gereği ellerinde, benzinli,dizel,motor,şanzıman,diferansiyel,antifriz,gres ve diğer özel taşıt yağları ve endüstriyel yağların her ne sebeple olursa olsun gelir elde edilmesi amacıyla satılamayacağı,hava kirliliğine neden olduğu için kesinlikle ısınma amaçlı yakılamayacağı,su,toprak gibi alıcı ortamlara dolaylı ve doğrudan verilemeyeceği ve kanalizasyon ağına boşaltılamayacağı,atık yağların kanalizasyona döküldüğü zaman,yüzeyi kaplama sonucu sudaki oksijeni tüketerek doğal kaynaklar için tehlike oluşturacağı” belirtildi.

          Kanalizasyona bırakılması ile yeraltı kaynaklarını, toprağa dökülmesi ile de canlıları tehdit eden atık endüstriyel ve motor yağları yönetmelikte belirtilen koşullar çerçevesinde bertaraf edilmediği takdirde çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemekte doğal dengenin tahrip olmasına sebep olmaktadır. Yasadışı yollarla yakıtlara karıştırılan, kontrolsüz ortamlarda yakılan ve çevreye bırakılan atık motor yağları çevre ve insan sağlığını tehdit ederken, suya karıştığında 1 litre atık yağ 800 bin litre suyu kirletiyor ve kontrolsüz olarak akaryakıta katıldığında ise neden olduğu kirletici emisyonlar sebebiyle insan sağlığına zarar verebiliyor. Yönetmeliğe uygun uygulamaların, çevre kirliliğini azaltmanın yanı sıra,alternatif enerji kaynaklarının çoğaltılması amacıyla bu uygulamaların devlet ile özel sektör arasında gerçekleştirilecek işbirliği ile daha artacağı beklenmektedir.

 

            21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde Soma Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Atölyeler Müdürlüğü organizasyonunda Soma Belediyesi atık motor yağlarını kamu-özel kurum ve kuruluşlarına örnek olması itibariyle Soma Belediyesi atölyesinde oluşturduğu geçici depolama alanında bulunan atık yağ  tanklarında biriktirmektedir. Toplanan 3100 lt atık yağla yaklaşık 2.5 milyon lt suyun kirliliğine karşı konulmuştur. Çevre ve Orman Bakanlığından atık motor yağlarının toplanması ve bertaraf edilmesi için yetkilendirilen taşıma lisansı almış,özel olarak hazırlanmış 18 tankerle 4 yıldan beri piyasada faaliyet gösteren  PETDER’e (Petrol Sanayi Derneği)teslimi yapılarak taşınmaya başlanmıştır.Belediyemizin atık yağlarının (I.ve II kategori atık yağlar)nihai bertarafı, tehlikeli ve özel atıkları ilave yakıt olarak kullanmak üzere,Çevre ve Orman Bakanlığının  lisans verdiği "MUĞLA KİREÇ SAN. VE TİC. A.Ş.”yakma tesislerinde bertaraf edilmek üzere 11.04.2008 tarihinde ilgili firmaya teslim edildi.

    

           Ancak, ülkemizde ve ilçemizde atık yağlar para karşılığında yasadışı lisansız firmalara satılabiliyor. Yasadışı usullerle toplanan atık yağlar yakıtlara karıştırılarak tüketilmektedir. Yasadışı ticaretini yapana verilen en yüksek ceza 300 bin YTL,ancak bunu yapanları tespit etmek zor,ceza caydırıcı olamıyor.Her zaman denildiği üzere, “çevre ceza ile değil,sevgiyle korunmalı” düşüncesinden hareketle,Çevre ve Orman Bakanlığı, AB çevre yasa ve direktiflerine uyum sağlama amacıyla 2004 yılında bu konuda bir yönetmelik yayımlamıştır.Yönetmelikte atık yağ bulunduran tüm işletmeler ve üreticiler atık motor endüstriyel yağlarını biriktirip bu konuda yetkili lisans almış (taşıma-bertaraf)kuruluşlara bertaraf ettirmekle yükümlü tutulmuştur.Lisanslı tesislerde işlenen atık yağlar elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.Bu tarz atık yağları oluşan kişi veya kuruluşların,çevreye uyumlu yönetimin sağlanması amacıyla atık yağlarını lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi gerektiği belirtilerek,konuyla ilgili bilgi almak isteyenlerin Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ne başvurabilecekleri ifade edildi.