Anasayfa HaberlerAlışveriş Poşetlerinin Kullanımına İlişkin Bilimsel Komisyon Kararı

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Alışveriş Poşetlerinin Kullanımına İlişkin Bilimsel Komisyon Kararı

Alışveriş Poşetleri
 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 28.07.2011 tarih ve B.05.0.MAH.0.00.00.00-010.06-19692 sayılı Genelgesi,Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Alışveriş Poşetleri” konulu 14.07.2011 tarih ve 23374 sayılı yazısı ilişikte gönderilmiştir.Konunun il özel idaresi ile iliniz dahilindeki belediyelere duyurulması ve belediyelerinde halkın bilinçlendirilmesi kapsamında;
 
Sağlık Bakanlığının,Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Alışveriş Poşetleri” konulu 14.07.2011 tarih ve B100TSH0100002/23374 sayılı Genelgesi.
 
Son günlerde bazı basın ve yayım organlarında, doğaya bilinçsizce atılan naylon poşetlerin içerdiği kimyasallar nedeniyle çevreye ve canlılara büyük zarar verdiği yaşanan birçok rahatsızlıklardaki artışın nedeni olduğu belirtilerek naylon poşet kullanımı gündeme gelmiştir.
Günlük hayatta alışverişte çok sık ve yaygın olarak kullanılan polietilen alışveriş poşetleri çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir. Doğada parçalanarak yok olması yüzyıllar gerektirebilen ve alışveriş merkezlerinde genellikle ücretsiz verilen bu poşetlerin, kullanımının en aza indirgenmesi için başta tüketiciler olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara görevler düşmektedir.
Çevre ve toplum sağlığının olumsuz etkilenmemesi için alışveriş poşetlerinin kullanımı Bakanlığımızda oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulunda değerlendirilmiş ve inceleme ve çalışmaların görüş ve tavsiyeleri şunlardır.
1-)Doğada kısa sürede parçalanarak zararsız ürünlere dönüşebilen biyo-bozunur poşetlerinin kullanımının teşvik edilmesi,
2-)Polietilen alışveriş poşetleri yerine geri kazanılmış kağıtlardan elde edilen Kraft kese kağıdı kullanımının yaygınlaştırılması,
3-)Tüketicinin polietilen alışveriş poşetleri yerine kese kağıdı, bez torba ve file gibi ürünlerin kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve özendirilmesi,
4-)Kullanımlarının azaltılması amacı ile polietilen poşetlerin alışverişlerde tüketiciye ücretli verilmesi,
5-)Yerel yönetimlerin atık yönetimi planlamalarında bu poşetlerin bertarafına yönelik çözümler üretmeleri,
6-)Alışveriş poşetlerinin evlere çöp poşeti olarak kullanılması durumunda, yerel yönetimlerin caydırıcı önlemler alması ve bunların yerine kullanılacak biyo-bozunur çöp poşetlerini temin ederek tüketiciye sunulması” önerilmektedir.Bu amaçla; yukarıda belirtilen ve Bakanlığımız görev alanına giren konularda gerekli çalışmanın yapılması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.
Alışveriş Poşetlerinin Kullanımına İlişkin Bilimsel Komisyon Kararı
 
Günlük hayatta alışverişte çok sık ve yaygın olarak kullanılan polietilen alışveriş poşetleri çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir. Doğada parçalanarak yok olması yüzyıllar gerektirebilen ve alışveriş merkezlerinde genellikle ücretsiz verilen bu poşetlerin, kullanımının en aza indirgenmesi çevre ve toplum sağlığına olumlu katkı yapacaktır.
Bu nedenle;
Doğada kısa sürede parçalanarak zararsız ürünlere dönüşebilen biyo-bozunur poşetlerinin kullanımının teşvik edilmesi,
Polietilen alışveriş poşetleri yerine geri kazanılmış kağıtlardan elde edilen Kraft kese kağıdı, bez torba ve file gibi ürünlerin kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve özendirilmesi,
Kullanımlarının azaltılması amacı ile polietilen poşetlerin alışverişlerde tüketiciye ücretli verilmesi,
Yerel yönetimlerin atık yönetimi planlamalarında bu poşetlerin bertarafına yönelik çözümler üretmeleri,Alışveriş poşetlerinin evlere çöp poşeti olarak kullanılması durumunda, yerel yönetimlerin caydırıcı önlemler alması ve bunların yerine kullanılacak biyo-bozunur çöp poşetlerini temin ederek tüketiciye sunulması” önerilmektedir.
Bu amaçla; yukarıda anılan konularda toplumsal bilincin arttırılmasına kitle iletişim araçlarının etkin kullanımının sağlanmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.