Anasayfa Haberler2010-2011 Kış Sezonunda Yakılacak Kömür Özellikleri

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

2010-2011 Kış Sezonunda Yakılacak Kömür Özellikleri

          Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 28.09.2010 tarihinde yayımlanan “Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi” konulu 2010/14 (16691)sayılı genelge si uyarınca, Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla, ısınma amacıyla kullanılacak yakıtlar ve kullanılması yasak olan yakıtlar açıklanmıştır.
                Isınmadan kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğin 28 nci maddesine göre, kış sezonu başlamadan önce il ve ilçelerin kirlilik derecelendirmeleri yapılarak ilan edilmektedir. Hava kalitesi ölçüm sonuçları ve IKHKK yönetmeliğinde belirtilen yakıt özellikleri çerçevesinde, İl ve ilçelerin değerlendirmesi Bakanlıkça yapılarak, kullanılması öngörülen yakıtlara göre il/ilçeler gruplandırılmıştır.2010-2011 Kış sezonu için kullanılması gereken yakıtlara göre Manisa ili ve ilçeleri aşağıda gruplandırılmıştır. 
 
                 İlçemizde aşağıda belirtilen kirlilik gruplarına uygun özelliklerdeki yakıtların kullanılması zorunludur. İlimizdeki tüm köy ve beldelerde, bağlı bulundukları İlçenin Kirlilik Grubuna uygun özellikteki yakıtlar kullanılacaktır. Manisa ili sınırları içerisinde kalan ve ısınma amaçlı katı yakıt kullanan tüm konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, ticarethane, büro, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde aşağıda belirtilen özelliklerdeki katı yakıtların kullanılması zorunludur. Manisa il sınırlarında tüketicilerin, “Satış İzin Belgesi” bulunmayan ithal ve yerli kömürler ile prinaları kullanması yasaktır.
Yerli Kömürler
            Madde 23-(Değişik:14/05/2007-md-4)-Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş yerli taş ve linyit kömürlerden Tablo 11’de özellikleri belirtilenler bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşıldığı il ve ilçelerde, Tablo 12’de özellikleri belirtilenler ise bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı il ve ilçelerde kullanılır.
 
Tablo-11 Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri
Yerli Kömürlerin Özellikleri 
Sınırlar
Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)
max. % 2
 
Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I.Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (orijinalde)
min. 4000 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Nem (satışa sunulan)
max. %25
Kül (kuru bazda)   
max. %25
Boyut*
18-150 mm (18 mm altı max. %10 tolerans
150 mm üstü max. % 10 tolerans)
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.