Anasayfa Haberler Soma Belediye Başkanlığın'dan Kurban Bayramı Tedbirleri

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Soma Belediye Başkanlığın'dan Kurban Bayramı Tedbirleri

Belediye Başkanı Hasan ERGENE;
2872 Sayılı Çevre Kanununun 8nci maddesinin "Her türlü atık ve artığı çevreye verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür." hükmü hatırlatarak, Bu konuda, Kurban Bayramı süresince ortaya çıkabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, başta belediyemiz olmak üzere vatandaşlara da büyük görevler düştüğü belirterek, tüm tarafların üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelerini istedi.
 
Kurban satış ve kesim yerlerinde şehirlerde belediyeler tarafından Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Kurulu kararının ve 2872 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla çevre kirliliğine neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin bir yönetim planı hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması gerekiyor, dedi.
 
Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte, kurban kesimi yapacak ilçe halkımızın, çevre temizliği ve halk sağlığı yönünden tehdit oluşturacak ve çevreyi kirletecek durumlara karşı Belediyemizce bazı önlemler alındı. Halkımızın Kurban atıklarını gelişigüzel bir şekilde etrafa  ve ilçemiz içinden geçip Bakır çaya bağlanan dere içlerine atmamaları gerekmektedir. Bu atıklar usulüne uygun bir şekilde Büyük boy siyah torbalarda poşetlenerek imha edilmeli veya yerleri müsait olan vatandaşlarımız bahçe veya tarlalarında derin çukurlara gömerek kireçleme yöntemi ile stabilizasyon yaparak bertaraf edilmelidir. Kesim sonrası ortaya çıkan atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara (2/3 oranında) konacak, gerektiğinde ikinci torba kullanılacak, ağzı iyice kapatılıp, bağlanacak ve sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonları ile belediyemiz tarafından düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınacaktır. Kurban kesim esnasında çıkan diğer atık ve artıklar da mutlaka toplanıp, dayanıklı ve ağzı kapalı poşetler içinde belediye temizlik ekiplerine teslim edilecektir.
 
Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmayacak, kan izi kalmayacak şekilde temizlenecek, gerektiğinde kireçlenecektir. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmasına engel olunacak ve çevre kirliliğine neden olunmayacaktır.
 
İlçemizde Büyük baş ve küçükbaş kurbanlıklar, Hürriyet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi, Kamyoncular Kooperatifi altında bulunan canlı hayvan pazarında satışı yapılmaktadır.
 
Park, bahçe, cadde, sokak,apartman aralığı,otopark,yol ve otoyol kenarları,spor ve çocuk oyun alanları ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde  kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak ve izin verilmeyecektir. Bu konuda Zabıta Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri alacaktır. Hayvanlardan insanlara bulaşan ve ‘zoonoz’ diye adlandırılan, halk sağlığı yönünden önem taşıyan birçok bakteriyel, viral, paraziter ve mantar hastalıkları riskinin azaltılması amacıyla,atıkların torbalarda ağzı kapalı şekilde biriktirilmesi ve kurban atıklarının sokak hayvanlarına verilmemesine özen gösterilmelidir.
 
 Kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde uyulması gereken kurallar ise,
"-Su, elektrik, kanalizasyon veya fosseptik çukuru vb. olan alt yapısı hazırlanmış yerler olacaktır.
-Kesim yeri beton, beton asfalt vb sızdırmaz malzemeden olacaktır.
-Kesim yeri kesim sonunda tazyikli suyla yıkama imkanına sahip olacak, zeminde gerekli ızgara sistemi olacak ve yıkama suları mutlaka kanalizasyona veya fosseptiğe verilecek, kesinlikle çevreye bırakılmayacaktır.
-Kurban kesimi için yeterli sayıda veteriner hekim, ehliyetli kasap, yardımcı personel, vb. iş elbisesi giymiş halde görevlendirilecektir, hastalıklı hayvanlar kesinlikle kesim yerine getirilmeyecektir.
 
Kurban kesimi konusunda Belediye Mezbahamızda gerekli çalışmalar özenle tamamlanmış olup, Kurbanların Mezbahamızda Veteriner Hekim ve ehliyetli kasaplar gözetiminde kesilecek olup, Kaymakamlığımız başkanlığında,İlçe Kurban Komisyonu tarafından belirlenen, Belediye Mezbahamızda kesilecek kurban kesim fiyatları ise hayvan başına Küçükbaş 30.00 YTL,büyükbaş ise 100.00 TL’dir..Kurbanlarını Mezbahamızda kestirecek vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için,Belediyemiz Veteriner Hekimliğinden kesim sırası almaları gerekmektedir.İlçemizde Kurban kesimine izin verilen 5 nokta tespit edilmiş olup bu yerler,Belediye Mezbahası,Erenler Camii Arkası kesim yeri,Sarı hoca aşevi arkası kesim yeri,Kavuk dere Hizmet Vakfı Yurdu kesim yeri, Çarşamba pazarında yer alan üstü örtülü köylü pazarı yeri dir.
 Ayrıca, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ile Belediyemiz Veterinerliği koordinasyonunda gerçekleştirilen, Veteriner Hekimimiz Levent ÖZBEN tarafından eğitimi verilen, süresi 20 saat olan uygulamalı kasap yetiştirme kursuna yaklaşık 71 kişi katılarak, hayvan kesim belgeleri verilmiştir.
 
 
 
Kurbanlarını cadde, sokak, park, meydan ve otoyol kenarlarında ve ilan edilen yerlerin dışında kesenlere, Kabahatler kanunu, Çevre kanunu, Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddesi gereğince para cezası verilecek. Belediyemizin gösterdiği yerlerin dışında kurban satışı yapmak ve kurban kesmek yasaktır. Park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunulmayacak, yapanlara müdahale edilecektir. Kontroller Soma Belediyesi Zabıta ekiplerince yapılacaktır.
 
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesimi ile ilgili aksaklıkların yaşanmaması için yoğun bir çaba harcıyoruz. Açıkta kurban kesimine idari ve ceza-i işlemler tüm şehirlerimizde uygulanmaktadır.Hayvan kesimine tahsis edilen yerler ile uygun olmayan alanlar dışında kurban kesen veya kesilen atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara,5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41. maddesi 3. fıkrasına göre ‘hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında kesim yapanlara veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair alanlara bırakanlara bu eylemleri için çevreyi kirletme kabahatinden dolayı altmış iki (62) Türk Lirası idari para cezası Belediyelerin  Zabıta Müdürlüklerince uygulanabileceği yasalarda yer almaktadır.
İlgili Resmi Kurumlarca da 2872 Sayılı Çevre Kanununun 8nci maddesinde belirtilen kirletme yasağına uymayanlara 20inci maddenin (s) fıkrası gereğince cezai işlem uygulanabilecektir.
 
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin ve temizlik araçlarının bayram süresince izinleri kaldırılarak mesaiye devamları sağlanacak, kurban atıkları en kısa sürede belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak katı atık depolama alanına nakledilip uygun şekilde bertaraf edilecektir. Özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısı arttırılacaktır. Belediyemiz, kesim ve satış yerlerinde kurban atıklarını düzenli bir şekilde günlük olarak ve sıhhi şekilde toplayacaklar, çevre ve insan sağlığına uygun şekilde bertarafını sağlayacaklardır. Bu amaçla mevcut katı atık depolama sahasında kurban çukurları hazırlanarak döküm işlemleri tamamlandıktan sonra kireçleme metoduyla stabilazyonu sağlanarak bertaraf edilecektir. Kurban kesim ve satış yerlerinin temizliği için bu yerlere yeteri kadar çöp koyteynırları konulmuş olup, temizlik ekipleri personelimiz ve araçlarımız hazır bulundurulacaktır. Temizliğin ve dezenfeksiyonun sürekli sağlanabilmesi, biriken kurban atıklarının ivedilikle alınabilmesi amacıyla vatandaşlarımız Soma Belediyesi ALO 153 Zabıta Nöbetçi Zabıta denetim Aracı görevli personelinin 533/9629257 telefonunu arayarak taleplerini bildireceklerdir.
Kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın dini hükümlere, sağlık(Hijyen) şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde hayvanlara eziyet vermeden kurbanlarını kesmelerini dilerken, halkımızın şimdiden Bayramlarını sağlık ve mutluluk içinde geçirmelerini diliyorum.

Çevre ve kentimizin temizliği, halkımızın sağlığı konularında gereken önem ve hassasiyetin göstereceğinizi umar, duyarlılığınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.